Město očima nezávislého člověka

Územní plán by měl být pro lidi

10.08.2014 08:35

Ve čtvrtek 7. srpna se na brandýském zámku konalo druhé veřejné projednávání nového územního plánu. Jednalo se o projednání změn v územním plánu od posledního veřejného projednávání, které se konalo v lednu letošního roku. Popravdě řečeno, toto projednávání změn bylo určeno těm z obyvatel města, kteří se předem důkladně s těmito změnami obeznámili na internetu, neboť přímo na schůzi se občané o změnách nedozvěděli vůbec nic.

Mnoho občanů se dostavilo hlavně proto, aby se zeptali, proč na jejich námitky ke změnám nebo ustanovením územního plánu v lednu, nebylo městem odpovězeno, ba co více, nebyla na jejich dopisy či žádosti naprosto vůbec reagováno. Odpověď na množství otázek byla jediná: „Neodpovídali jsme proto, že nebylo na co. Všechny připomínky jsou evidovány a bude o návrzích na změny v územním plánu jednáno zastupitelstvem a bude na něm, které změny odhlasuje a které nikoliv.“

Předesílám, že na lednové veřejné projednávání nového územního plánu bylo občany vzneseno na dvě stě čtyřicet připomínek, návrhů na změny a žádostí o změny v územním plánu. Pokud by měli zastupitelé na všechny tyto uvedené žádosti reagovat odpovědně, museli by se podrobně se všemi seznámit. A to vyžaduje spoustu času. Pokud se jim všech dvě stě čtyřicet žádostí, návrhů a připomínek zašle najednou a měli by o nich rozhodnout na jednom jediném veřejném zasedání zastupitelstva, nebudou naprosto vědět, o čem hlasují.

Byl jsem osloven čtyřmi občany města, abych se za ně při tvorbě nového územního plánu postavil, protože se cítí být poškozeni. Podrobné zjištění mi trvalo čtyři půldne, ale zato jsem podrobně informován o tom, že v těchto případech jde územní plán vyloženě proti lidem, poškozuje je, v některých případech dokonce popírá nezadatelné právo nakládání s vlastním soukromým majetkem.

Pokud bych se osobně měl při hlasování o takovém množství žádostí chovat odpovědně, tedy v intencích přísahy zastupitele, že budu vždy hájit zájmy obce, tedy lidí v ní žijících, vyžadovalo by podrobné seznámení se všemi připomínkami ohromné penzum času. Proto naprosto nechápu, že od letošního ledna, kdy na radnici dorazily tyto žádosti občanů, se jimi zastupitelé nezabývali ani na jednom z veřejných zasedání, a to se konala každý měsíc.

Územní plán by měl být koncensem města a občanů. Měl by vycházet svým občanům vstříc a nikoliv, aby nový územní plán občany města poškozoval, šel proti nim. A zarazila mne ještě jedna věc, že na většinu připomínek, určených přímo vedení města, nepřišla jediná odpověď. Jedná se přece o obyčejnou slušnost.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.