Město očima nezávislého člověka

Územní plán se bude projednávat 7. 8.

15.07.2014 10:20

Jeden z nejdůležitějších úkonů, který město a zastupitelstvo projednává, je nový územní plán, který bude na delší dobu ovlivňovat život občanů ve městě.

Informace o konání opakovaného veřejného projednání územního plánu je vyvěšena, jako veřejná vyhláška, na úřední desce. Vyvěšena byla dne 7. 7. 2017 a stažena bude dne 14. 8. 2014, tedy až po konání veřejného projednání územního plánu na zámku.

Projednávat se však budou pouze změny, které od minulého veřejného projednání loňského roku nastaly a konkrétně by se mělo projednat posouzení dotčených a nadřízených orgánů těchto nastalých změn. Kvůli tomu, aby občané mohli posoudit zmiňované změny, jsou vyvěšeny obě verze dokumentace, tedy ta loňská a ta letošní.

Jednou změnou, například, bylo to, že ač se zastupitelstvo na pracovním zasedání tehdy vzácně shodlo na tom, že v oblasti Praporců by se mohlo stavět za určitých regulativů, zástupci města na kraji toto vyznačení na novém územním plánu nepožadovali, a tak zde bude výstavba zakázána. Přitom je zajímavé zjištění, že občané, kteří tímto rozhodnutím přijdou o možnost na svých parcelách v této oblasti stavět, se při dotazu na příslušných úřadech kraje dozvěděli, že kraji, jako nadřízenému orgánu, bylo naprosto lhostejné, zdali se u Praporců bude moci stavět či nikoliv a úřednice tehdy prohlásila, že zákaz výstavby zde prosazovali zástupci města.

Je to o to větší nesmysl, nebo zrůdnost, jak se to vezme, když vezmeme v potaz, že jen o několik metrů dále, do lesa a přímo v lese, se stavět bude moci. Tam už totiž není katastr města, ale obce Skorkova, a ta v této lokalitě výstavbu povolila. Proto majitelé parcel u Praporců snahu zástupců města naprosto nechápou a budou se snažit toto rozhodnutí změnit. Budou to však muset učinit pouze přes jakéhokoliv zastupitele, neboť takto to v této fázi stanoví zákon. Samozřejmě jsem těmto občanům k dispozici.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.