Město očima nezávislého člověka

V Anglii se budou úředníci učit jak zacházet s uprchlíky

22.12.2012 13:52

V období září 2012 až srpen 2013 probíhá v Sheffieldu ve Velké Británii projekt Share. Ten, v rámci několikadenních exkurzí, umožňuje reprezentantům místních samospráv a neziskových organizací ze zahraničí navštívit britská města, jež se dlouhodobě podílí na procesu přesídlování uprchlíků a nabízí možnost poučení a konzultací.

Od organizátora tohoto projektu obdrželi vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

J. Horčík a vedoucí odboru majetku města V. Fišerová pozvánku od organizace UNHCR a nabídku zúčastnit se tohoto projektu ve Velké Británii, a to z důvodu integrace jedné barmské rodiny, kterou město přijalo.

Tato exkurze se bude konat ve dnech 13. až 17. 5. 2013 a bude plně hrazena městem Sheffield, a to včetně tlumočníka. Oba jmenovaní se však museli přihlásit k této služební cestě nejpozději do dne 15.12.2012, což učinili a rada města jejich služební cestu do Velké Británie odsouhlasila.

Vzhledem k souhlasu rady města s tímto školením lze předpokládat, že rada města počítá i v budoucnu s přijímáním uprchlíků do našeho města, což je podmíněno jejich ubytováním a zařízením práce. V době, kdy především pro mladé rodiny, je naprosto nemožné získat městský byt za rozumnou cenu a v mnoha případech i práci, je přijímání uprchlíků do našeho města paradoxem.

Pro mladé lidi z města byty, natož práce není, pro uprchlíky, kteří jsou ve velké většině uprchlíky ekonomickými, aby se u nás měli lépe nežli ve své vlastní zemi, se práce a byt vždycky najde. Z tohoto důvodu, pokud by tato situace nastala, budu vždy hlasovat proti přijímání dalších ekonomických uprchlíků do našeho města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.