Město očima nezávislého člověka

V centrech obou částí města už zadarmo nezaparkujete

18.04.2012 14:45

Rada města vyhodnotila veřejnou zakázku malého rozsahu na akci zpracování Návrhu řešení dopravy v klidu pro celé město.

Poptávkou byly obeslány tři firmy, a to: Ing. Ladislav Křenek, Liberec, City Parking Group s.r.o., Praha 7 a František Vavřinčák, Banská Bystrica, Slovensko. Hodnotící komise ve složení: Jiří Nekvasil, Zdeněk Kindl a Jaroslav Katuš otevřela dne 30. března všechny tři došlé obálky s cenovými nabídkami.

Komise nabídky vyhodnotila a určila pořadí: 1/ City Parking Group s.r.o.

                                                                         2/ Ing. Ladislav Křenek

                                                                         3/ František Vavrinčík

Komise doporučila radě města uzavřít smlouvu o dílo s vítěznou společností City Parking Group s.r.o. Korunovační 103/6 Praha 7 s nabídkovou cenou 312.000 Kč včetně 20 % DPH.

Zakázka bude finančně kryta z rozpočtu Odboru rozvoje města.

Rada města uložila vedoucímu odboru Havlíčkovi, aby do 30. dubna předložil starostovi k podpisu smlouvu o dílo s vítěznou firmou.

A co se za honosným názvem ve skutečnosti skrývá? Obyčejné zpoplatnění parkování nejen na brandýském náměstí, ale i v okolí, například na Krajířském náměstí či v ulici Na Plantáži. Ve Staré Boleslavi pak v celé oblasti náměstí a přilehlých ulic. Nic jiného to neznamená.

Odborníci tvrdí, a mají v této záležitosti plnou pravdu, že jak v Brandýse, tak i v Boleslavi, volného parkování na náměstích a okolí hojně využívají lidé k tomu, aby zde zaparkovali svá vozidla a autobusem pak odjeli do Prahy do zaměstnání. Večer pak odjedou. A mnozí z nich ani nejsou z města.

Tím, že na celý den zaberou téměř všechna parkovací místa, znemožňují lidem, kteří na náměstí chtějí třeba jenom zajet si nakoupit, aby zde mohli zaparkovat. A protože tento problém město neumělo vyřešit jinak, hodlá zpoplatnit parkování v uvedených místech všem. Těm, kteří parkoviště zneužívají, ale i těm slušným. Tedy přesně tak, jako se to v našem absurdním státě děje zcela běžně.

Zpoplatnění parkování na náměstích je tak trestání vlastních lidí za to, že žijí ve městě.

Domnívám se, že se na uvedených místech nainstalují šíleně drahé parkovací automaty a situace se vyvine přesně tak, jako tam, kde tento výmysl už mají, například na Mělníku. A jak to právě tam dopadlo? Placená parkovací místa zejí prázdnotou, zato vedlejší a vzdálenější ulice u náměstí, kde se neplatí, jsou auty doslova přecpaná.

Ale nechoďme ani příliš daleko, ale ani příliš hluboko do minulosti. Dokud fungovaly na náměstí trhy, bylo v provozu soukromé parkoviště před spořitelnou. Bylo také zpoplatněno a bylo prázdné. Zato před Korunou nebylo kvůli parkujícím autům možno ani projít. Tam se totiž neplatilo. A přesně tohle se po zpoplatnění obou náměstí a jejich okolí stane. Placená parkoviště budou prázdná a jinde bude přeautováno.

Není se co divit, dnes, kdy nám Kalousek krade vyššími daněmi peníze z kapes přímo raketovým tempem, si každý rozmyslí, jestli ještě zbytečně vyhazovat peníze za parkování.

A námitky, že když mají lidí peníze na auta a na benzín, budou mít i na placené parkování, jsou čirou demagogií. Nikdo mi nevymluví, že placené parkování na veřejných prostranstvích není nic jiného nežli další odírání lidí, tentokrát městem.

Na jednání zastupitelstva, až se o tom bude jednat, budu proto navrhovat, aby i na placených místech na náměstích a okolí byla první půlhodina zdarma. To aby si lidé mohli bezplatně nakoupit. A teprve potom nechť se delší stání zpoplatní, když už to musí být, protože jsem stoprocentně přesvědčen, že si zpoplatnění koalice hlasováním prosadí. Co také od ODS a TOP O9 čekat, že?

Navrhoval jsem, samozřejmě zbytečně, učinit opatření jednoduché a účinné. Namísto šíleně drahých parkovacích automatů na určená místa umístit mnohem lacinější a méně technicky náročné dopravní značky se zákazem stání. V zákonu se u této značky uvádí, že se na těchto místech může zastavit na dobu nezbytně nutnou, to může být třeba i nákup. Jenomže to by musela městská policie opravdu pracovat, za to si ji také platíme a nikoliv málo. Strážníci by museli mít na těchto místech neustálou službu a vozidlům, které by zde stála víc nežli hodinu, dát za stěrač lístek s pokutou, kde by musela být vyznačena i hodina přistavení.

Jenomže to bych chtěl asi od strážníků moc, museli by totiž opravdu pracovat pro blaho občanů. Ono je jednodušší jezdit po městě autem, že?  

A tak, ať se nám to líbí či ne, budeme muset hledat parkování zadarmo, když se nebudeme chtít nechat vydírat městem za to, že máme auto a že tady žijeme.

A ještě jedna věc. Tam, kam nemohou jezdit auta, obchody umřou. To je fakt. Stačí se podívat na staroboleslavské Václavské náměstí, už tam, mimo květinářství, není žádny obchod. A to bude zřejmě čekat i obchodníky na obou náměstích, kde se nebude moci zadarmo parkovat. Jistě budou radostí bez sebe.

A na závěr bych měl další návrh na naplnění městské kasy. Co takhle nařídit na nových mostech městské mýto? Nejlépe ve výši 100 Kč za každý průjezd. Lidé si už za ta léta stejně zvykli jezdit přes dálnici, tak ať to, co ušetří za benzín, dají městu. To už bude vědět, co za ně pořídit. Třeba obojživelné auto pro městskou policii, máme tady přece Labe, ne?

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.