Město očima nezávislého člověka

V DPS se zvyšuje nájemné

05.03.2013 13:20

Dne 17.10.2012 uložila rada města odboru majetku města připravit úpravu nájemného

v DPS – Domech s pečovatelskou službou, kde žijí lidé, kteří již nemohou žít samostatně. Termín dodání návrhu úpravy nájemného byl posléze radou prodloužen do 28. února 2013.

Město je vlastníkem domu čp. 940 v Martinovské ulici v Brandýse a domu čp. 1404 v ulici 17. listopadu ve Staré Boleslavi, které slouží jako DPS. V obou těchto domech je celkem 72 bytů zvláštního určení, ve kterých je současné nájemné ve výši 16,40 Kč za 1 m2 a 1 měsíc. Tato výše nájemného je platná od doby zřízení DPS, tedy od roku 2001.

Vzhledem k výši nájemného v obyčejných bytech, kde činí nájemné 68,40 Kč za 1 m2 a

1 měsíc, navrhl odbor majetku města zvýšit nájemné v DPS na částku 30 Kč za 1 m2 a

1 měsíc. Od 1.1.2013 neplatí v městských bytech regulované nájemné, a proto je navýšení nájemného v DPS přesně ve znění § 696 Občanského zákoníku.

Ten zároveň ukládá majiteli bytů, v tomto případě je to město, sdělit (oznámit) nájemcům písemně novou výši nájemného, a tu musí nájemce do dvou měsíců opět písemně odsouhlasit. Pokud by nájemce se zvýšením nájemného nesouhlasil nebo ho do termínu nepotvrdil písemně, má vlastník bytu právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby nájemné stanovil soud.

Rada města toto navýšení nájemného v DPS všemi pěti přítomnými radními odsouhlasila a těm nejchudším a nejpotřebnějším se nájemné zvýší skokově téměř o sto procent. A právě vzhledem k jejich bezmocnosti a finanční nedostatečnosti nelze předpokládat, že by se nájemníci, převážně staří a nemocní lidé, s nesouhlasem zvýšení nájemného obraceli na soud. Prostě nemají dost peněz na drahé soudy, navíc, když je téměř jisté, že by soud dal za pravdu městu. A tak ti, kteří se již o sebe nedokáží sami postarat, budou muset poměrně vysoké navýšení nájemného platit.

Občanský zákoník navýšení nájemného tím, že skončila jeho regulace, městu sice umožňuje, ale nikoli mu to nařizuje. To znamená, že pokud by město  opravdu chtělo svým starým a většinou bezmocným spoluobčanům pomáhat, nájemné by jim zvyšovat nemuselo. Zvláště vezmeme-li v úvahu, že se všeobecně zdražilo vše, co je nutné k životu.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.