Město očima nezávislého člověka

V Houštce budou závodit vozíčkáři

23.04.2013 10:37

Zástupci společnosti PROvozejky Jiří Kuchta a Hubert Rajtr a ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA Alena Jančíková, požádali radu města o možnost uspořádání celostátní společenské a sportovní akce – závodu vozíčkářů na kolech Handbike Český pohár. Tato celodenní akce by se měla konat v areálu Houštka dne 8. června 2013.

Závody by se měly  konat na cyklostezkách v Houštce a nejen ony, ale i další sportovní akce by měly probíhat od 9,30 do 18,35 hodin. Součástí sportovní akce vozíčkářů bude i doprovodný program, například večerní bruslení s hudbou, taneční vystoupení HIP HOP OPEN AIR a v letním kině bude následovat až do 22. hodiny hudební program.

Tato velká, významná, celorepubliková akce si však vyžádá  řadu opatření, a pro zajištění hladkého průběhu akce pořadatelé požadují:

  1. Povolení k uspořádání akce.
  2. Možnost využití letního kina.
  3. Vytvoření přípravného  organizačního výboru se zástupcem města, jehož členem již je zastupitel Javůrek, který se již do přípravy akce zapojil.
  4. Záštitu města.
  5. Zajištění dopravní uzávěry z důvodu bezpečnosti účastníků akce, ale i diváků.

 

Rada města s konáním akce vozíčkářů souhlasila a město nad ní převzalo, dle usnesení rady města, záštitu. Souhlasila i se vznikem organizačního výboru za účasti zastupitele Javůrka. Zároveň uložila příslušným odborům radnice uzavřít v uvedený termín lesopark Houštka a řediteli městské policie Rendlovi zajistit bezpečnost při konání akce.

Lidé s tělesným postižením mají velmi omezené možnosti k životu. Nikdo, kdo nemá v rodině  tělesně postiženého člena rodiny, si ani nedokáže představit, jak příliš tělesné postižení omezuje. I záležitosti naprosto běžné a normální jsou pro invalidy mnohdy zcela nedostupné, a to se týká i sportovních, kulturních a společenských akcí.

Proto je velmi důležité a chvályhodné, že vedení města těmto tělesně postiženým spoluobčanům vyšlo všemožně vstříc a postavilo se velmi zodpovědně k žádosti pořadatelů akce. Není příliš záležitostí, kdy by se mohla rada města chválit, ale v tomto případě patří můj dík všem sedmi radním, kteří pro konání a podporu akce pro tělesně postižené zvedli ruku. Naši tělesně postižení spoluobčané si trochu pozornosti určitě zaslouží, mají totiž oproti nám, zdravým, daleko těžší život.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.