Město očima nezávislého člověka

V Houštce se bude kácet

29.09.2012 13:57

Zastupitelstvo odhlasovalo na veřejném zasedání dne 7.6. nákup lesních pozemků v areálu Houštky za 5 milionů korun od soukromého vlastníka. K tomu navíc uhradilo 300 tisíc korun provizi realitní kanceláři.

Na posledním jednání rady města oznámil místostarosta Jiří Nekvasil (TOP 09) nabídku postupu na vyhodnocení stavu porostu. Dále oznámil, že po uskutečnění nákupu Houštky bylo zažádáno na Katastrálním úřadu o zápis do katastru nemovitostí o změně vlastníka. Poté, co tento zápis bude proveden, protože jak známo úředníci mají na vše dost času a nic je nenutí pracovat usilovněji, podá město žádost na Krajský úřad o změnu kategorie lesa.

V současné době je les v Houštce zařazen do kategorie hospodářský les, jedná se tedy o les, který může být vytěžen. Žádost na kraji bude znít na změnu, a to zařazení do kategorie – les zvláštního určení – příměstské a další lesy se zvýšenou funkcí rekreační. Toto zařazení umožní upřednostnit mimoprodukční funkci lesa, což by znamenalo, že les se nebude moci těžit za účelem zisku z prodeje dřeva.

Vedení města proto oslovilo Františka Moravce, který předložil nabídku na posouzení a doporučující opatření k provedení nezbytných pěstebních a těžebních opatření vedoucích k zajištění bezpečnosti návštěvníků. Za tuto analýzu mu byla určena odměna ve výši 7 tisíc korun bez DPH. Analýza by měla být provedena nejpozději do data 31.10.2012.

Po změně kategorie lesa bude zpracován projekt, který bude řešit využití lesa k rekreaci, budou upraveny cestičky a osazeny lavičky.

Jak ukazuje dosavadní praxe nejen u nás, ale i v jiných městech, bude se v Houštce kácet. Kolik stromů padne za oběť bezpečnosti zatím známo není, to nám řekne až analýza, ale skácených stromů zřejmě nebude málo, spíše naopak. Bude mne moc a moc zajímat, kolik letitých stromů bude pokáceno, ale především co se s nimi stane, a pokud bude dřevo prodáno, tak komu a za kolik, ale také kam se stržené peníze podějí.

Budu se o to zajímat stejně jako o peníze, které přicházely do městské kasy z těžby písku na Probošťáku, ale nikde nebyly specificky vykazovány.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.