Město očima nezávislého člověka

V Houštce se bude konat závod vozíčkářů

21.04.2012 15:46

Město, rozhodnutím rady města, převezme záštitu na závodem vozíčkářů na kolech handbike. Tento závod proběhne v houšteckém areálu 9. června. 

Pořádá ho Česká asociace paraplegiků – CZEPA a.s z Prahy 10 Malešic. Jedná se neziskovou organizace lidí ochrnutých po poškození míchy, kteří jsou sdruženi z celé republiky. 

Rada města souhlasí s použitím městského znaku na všech propagačních materiálech a zároveň uložila vedoucímu OKCR Novákovi projednat s nájemcem letního kina v Houštce možnost využití sociálního zařízení v areálu letního kina v době konání závodu. 

Lidé,  kteří se povětšinou po úrazech, ocitli doživotně na kolečkových křeslech se tímto závodem chtějí prezentovat jako ti, kteří to nezabalili, ale snaží se i nadále žít plným a hodnotným životem. Domnívám se, že by bylo záhodno se v červnu přijít do Houštky podívat a podpořit je. Jejich závod je, dle mého mínění, daleko hodnotnější záležitostí nežli různé závody zdravých lidí. Nikdo, kdo s podobně postiženým člověkem nežije v jedné domácnosti, si ani nedokáže představit, jak obtížně se těmto lidem žije, a proto si každá jejich podobná akce zaslouží naši úctu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.