Město očima nezávislého člověka

V kině bude beseda o Antarktidě

18.05.2013 11:14

Odbor kultury a cestovního ruchu předložil radě města žádost Jana Bartůňka o možnosti uspořádat besedu v brandýském kině s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Zároveň radu města požádal o podporu města k této akci.

Beseda by se měla konat dne 25.11.2013 a ponese název Modrobílé ticho – tajuplná Antarktida II. Pořadatel požádal radu města, aby tuto akci zařadila mezi akce v kině smluvně vyhrazené, což znamená, že za pronájem kina nebude muset hradit tržní nájemné, ale uhradí pouze jednu symbolickou korunu.

Jan Bartůněk díle požádal radu města o zveřejnění této akce v městských médiích a o možnosti prodeje vstupenek v Infocentru Městského úřadu.

Rada města s uspořádáním besedy souhlasila, zařadila ji mezi akce smluvně vyhrazené a souhlasila též s prodejem vstupenek v Infocentru v budově radnice. O propagaci besedy s cestovatelem Kolbabou v městských médiích se zápis z jednání rady města nezmiňuje.

Smluvně vymezené akce jsou, jak jsem uvedl, bez hrazení tržního nájemného. Kvůli naplnění zákona nelze městský majetek pronajmout zdarma, proto se musí uhradit ona symbolická jedna koruna.

Smluvně vymezené akce se většinou konají pro děti, seniory či další akce veřejně prospěšné. Organizátoři ve valné většině vstupné buď nevybírají nebo jej ponechají na dobrovolnosti. Na besedu o Antarktidě si však zájemci budou muset zaplatit tržní cenu vstupenky. Jedná se tudíž nikoliv o dobročinnou akci, ale o akci čistě komerční, tudíž výdělečnou. Z tohoto důvodu s pronájmem městského zařízení za symbolickou korunu souhlasit nemohu.

Zatímco při akcích s nevýdělečným podtextem naprosto souhlasím a podporuji je, u této komerční akce se domnívám, že kromě  podnikatelského zisku by mělo mít zisk i město, a to z tržního pronájmu.

Na jedné straně město odírá občany například při placeném parkování a na druhé straně podporuje zisk soukromých subjektů, což za správné nepovažuji.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.