Město očima nezávislého člověka

V lednu asi byla sněhová kalamita

10.03.2014 11:31

Že si na sněhovou kalamitu v lednu t.r. nepamatujete? Já taky ne. Dostaly se mi ale do rukou přijaté faktury našeho města od společnosti AVE, která mimo jiné zajišťuje i zimní údržbu komunikací. A částka vystavená za zimní údržbu za měsíc leden 2014 mluví o opaku. Tato částka je totiž neuvěřitelných 597 753 Kč.

V seznamu faktur jsou ale i další částky za služby poskytované společností AVE našemu městu. Například za jeden kalendářní rok  město zaplatí cca 1.150 000 Kč za ruční čištění,  přičemž toto ruční čištění (úklid chodníků apod.) provádějí dva pracovníci AVE, kteří se pěšky pohybují po městě s ručním úklidovým nářadím.

Minimálně zavádějící je i to, že za 7. a 8. měsíc 2013  byly městu za svoz a likvidaci odpadu z venkovních košů fakturovány dvě naprosto shodné částky, a sice 171 510 Kč. 

Naše město vyhlásilo veřejnou zakázku velkého rozsahu na veškeré služby, které pro město do 31.12.2014 zajišťuje společnost AVE s.r.o.. Pročítám si postupně celou rozsáhlou dokumentaci k této zakázce a zejména smlouvu, která po podpisu zavazuje obě strany a obávám se, že v ní nejsou uvedena některá opatření, která by město chránila před zbytečnými výdaji.

V dokumentaci je sice uvedeno, že nákladní auta dodavatele musí být vybaveny GPS systémem, konkrétně se s ním ale již ve smlouvě jako se zásadním zdrojem skutečně dodávaných služeb nepočítá. Kdyby tomu tak bylo, muselo by se v požadavcích na doklady k fakturám uvést, že výpisy z GPS jsou nedílnou součástí faktury. Stejně tak by součástí faktur měly být i doklady o množství  komunálního odpadu ukládaného na skládku. Ani jeden takový požadavek ale v náležitostech daňových dokladů (faktur) není uveden.

Termín pro podání nabídek na tuto veřejnou zakázku je 15.4.2014 a já se obávám, že dalších 8 let, protože na tuto dobu je zakázka vypsaná, bude město a i my občané platit za služby víc než by se mělo.

Jediným rozumným řešením by asi bylo, kdyby se veřejná zakázka zrušila, prodloužila se smlouva se stávajícím dodavatelem do 31.12.2015 a novou veřejnou zakázku vypsalo již nové vedení radnice po říjnových komunálních volbách. Současně ale vím, že k tomuto řešení současné vedení radnice nikdy nepřistoupí, protože nemá opravdový zájem na tom, aby se šetřily peníze v naší městské pokladně a ani ty naše soukromé.

Dagmar Altmanová

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.