Město očima nezávislého člověka

V Lipové ulici budou řádit archeologové

14.08.2014 11:23

Při provádění zemních prací na manipulační ploše u domů čp. 1498 a 1499 v Brandýse, v Lipové ulici, se nalezly předměty archeologického významu. Ve znění zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči a dle objednávky ze dne 15. 1. 2014 na archeologický dohled, bude na této ploše prováděn záchranný archeologický výzkum.

Jelikož objednávka zněla pouze na archeologický dohled, ale kvůli zvýšenému počtu archeologických nálezů a nutnosti, vyplývající ze zákona, provést výzkum, bylo nutné podepsat Smlouvu o dílo mezi městem a Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech, který záchranný výzkum bude provádět.

Dle znění zákona musí město tento výzkum hradit ze svého rozpočtu v plné výši, a tak tento archeologický výzkum bude stát 241.637 Kč včetně DPH. Již tak dosti drahá rekonstrukce nebytových prostor v uvedených domech a výstavba manipulační plochy, u které se cena dodatkem zvyšovala, se tímto výzkumem opět prodraží.

Zůstává otázkou, zdali zisky města z pronájmu nebytových prostor, které se tak nákladně rekonstruovaly, vůbec dosavadní náklady pokryjí a za jakou dobu budou tyto náklady města pronájmem umořeny.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.