Město očima nezávislého člověka

V odboru IT se neustále točí velké peníze

05.11.2014 11:00

Místostarosta Nekvasil seznámil radu města s tím, že z důvodu zabezpečení technické a servisní podpory záložního – replikačního serveru technologického centra a dalších páteřních sítových prvků LAN, je nutné schválit radou města smlouvu o poskytování těchto služeb.

Tato smlouva, neboť rada města jako obvykle návrh schválila pěti hlasy, byla uzavřena se společností Storage One a.s., zápis neuváděl odkud společnost vůbec je, a město by jí mělo hradit ročně za tuto službu smluvní částku ve výši 119.064 Kč včetně DPH. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.