Město očima nezávislého člověka

V Olšinkách se prodává volný byt

25.02.2013 15:48

Odbor majetku města předložil radě města po projednání v bytové komisi dne 4.2.2013 návrh na zveřejnění záměru prodeje volného bytu č. 17 v domě čp. 1735 v Olšinkách v Brandýse.

Byt o velikosti 2 + KK o výměře 42,9 m2 bude město, dle rozhodnutí rady, nabízet k odprodeji nejvyšší nabídce, minimálně však za 100 % ceny znaleckého posudku. Znalec stanovil cenu bytu na částku 1.323.080 Kč. K této ceně však zájemce o koupi bytu musí připočíst částku uhrazenou za znalecký posudek ve výši 3.500 Kč, takže minimální cena bytu je 1.326.580 Kč.

Na bytě však vázne dluh na nájemném ve výši 42.300 Kč, ale tato částka však nezahrnuje poplatky z prodlení placení, takže se dlužná částka ještě navýší.

Rada města se sice rozhodla nabídnout uvedený byt k prodeji nejvyšší nabídce, ale vzhledem ke stanovené minimální ceně a dlužné částce, bude poměrně malý byt velice drahý.

Pro srovnání cen za byt stejných rozměrů a typu, jsem zjišťoval ceny v Praze. Pravda, jednalo se okrajovou část, ale za stejně velký byt, tedy 2 + KK o výměře 41,8 m2, požadovala realitní kancelář cenu za prodej 1.050.000 Kč.

Zdá se mi proto, že cena bytu je nadhodnocená vzhledem k velkému propadu poptávky po bytech na realitním trhu a jenom doufám, že se městu takto drahý byt podaří prodat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.