Město očima nezávislého člověka

V úterý by se mělo rozhodovat o pískovně

01.03.2014 16:21

Vzhledem k tomu, že se opozici nepodařilo vypovědět nájemní smlouvu mezi městem a Tapasem Borek na městské pozemky, čímž by se podstatně napomohlo k neudělení souhlasu k těžbě po odvolání občanských sdružení, bude mít další kolo řízení pravděpodobně očekávaný průběh, a to ten, že se těžba opětovně povolí.

Podle dostupných informaci by se měl problém projednávat již příští úterý 4. 3. I kvůli tomuto termínu bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva, ale jak již bylo informováno, nic podstatného se nepodařilo přijmout. Smůlu tak budou mít především lidé ve Staré Boleslavi, které se tě těžba dotkne těsně vedle hranic památkové zóny.

Vystoupením právníků, ale i dalších členů nejužšího vedení města, zcela jasně ukázalo, že v podstatě není zájem o to, aby se těžbě skutečně zamezilo. Možná i proto, co zaznělo z úst právníků města o materiálech v trezoru. Zastupitelé ani veřejnost o nich vůbec nic neví, kdoví, co se v nich ukrývá a co je tudíž za vší nechutí rady města rázně proti pískovně bojovat.

Vždyť kdyby rada města již v roce 2011, kdy vznikla smlouva o pronájmu městských pozemků těžařské firmě, předem o této chystané transakci informovala zastupitelstvo, možná by smlouva ani nevznikla. O veřejnosti, především ze Staré Boleslavi ani nemluvě, a právě ta by se byla bývala dopředu o chystané smlouvě z těchto stránek dozvěděla a určitě by nemlčela. Jenomže toto právě rada města nechtěla dopustit, a tak se jak zastupitelé, tak i veřejnost, o nájemní smlouvě dozvěděla až ze zápisu z jednání rady města, kde byla zveřejněna informace, že smlouva byla podepsána.

Jak tvrdil tehdejší místostarosta Javůrek, který tuto smlouvu na základě usnesení rady města podepsal, mohli jak zastupitelé, tak i veřejnost sledovat denně městskou úřední desku, kde tato informace zákonnou dobu visela. Ale ruku na srdce, kdo z občanů města má čas denně se chodit dívat na úřední desku a hledat v množství informací tu opravdu důležitou, která navíc bývá umně skryta mezi dalšími nepodstatnými texty? Přiznám se bez mučení, že já se na vývěsku nedívám, domnívám se totiž, že dnes, v době vyspělé komunikační technologie, je daleko pohodlnější přečíst si takovou důležitou informaci na titulní stránce městských webových stránek. Ale i tam se tato informace ukryla někam do textu.

Fakt, že město v řádné době neposlalo odvolání, i fakt, že jednou píše dopis s nepravdivým usnesením zastupitelstva, přesněji řečeno, usnesení s doplněním faktů, která nikdy nezazněla, mám na mysli podmíněné povolení k těžbě vybudováním obchvatu a podruhé místostarosta, jenom ulehčila státním úředníkům rozhodování. A těm přece na nějakých lidech nezáleží, takže si dovolím předeslat, jak v úterý jednání dopadne. Povolení k těžbě bude uděleno!

A jen pro připomínku občanům, kdože to vlastně fakticky řídí město. Není to zastupitelstvo, jak by se mohlo zdát, je to rada města. Připomeňme si opět, kdože to za celé město rozhoduje.

Jsou to tito lidé.

1/ starosta města O. Přenosil (ODS)

2/ místostostarosta J. Nekvasil (TOP 09)

3/ místostarostka N. Nováková (TOP 09)

4/ radní E. Štíbrová (ODS)

5/ radní M. Emr (ODS)

6/ radní D. Procházka (nezařazený)

7/ radní J. Dašek (nezařazený)

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.