Město očima nezávislého člověka

V územním plánu jsou chyby, nebo to je úmysl?

05.06.2013 12:10

Územní plán je jednou z nejdůležitějších norem města, která ovlivňuje život lidí na dlouhou řadu let. Určuje nejen, kde se smí či nesmí stavět, ale též jak má v dané lokalitě stavba vypadat. Proces vzniku nového územního plánu je proto vždy velice složitý a zdlouhavý. Připomínky, podmínky a žádosti vnášejí nejen občané a instituce ve městě, ale i nadřízené orgány. Nakonec však vždy musí nový územní plán schválit nejvyšší orgán samosprávy – zastupitelstvo.

A právě zastupitelstvo má největší možnost a zákonné právo se k územnímu plánu vyjadřovat, a to každý jednotlivý zastupitel, až do dne jeho konečného schválení. Územní plán zapracovávají odborné firmy, které se na tuto složitou proceduru specializují a hodně záleží na nich, jak ke tvorbě nového územního plánu přistupují.

A právě zde byl první kámen úrazu. Do koncepce územního plánu byly mnohdy zařazeny věci, které nikdo ani nežádal, nepodmiňoval a prakticky se jednalo buď o lidovou slovesnost pracovníků zpracovatelské firmy nebo tyto sporné záležitosti firma zařadila na žádost někoho z úředníků. A nejblíže k územnímu plánu má stavební úřad.

Při pracovním zasedání zastupitelstva se projednávalo i zařazení lokality v okolí ulice Julia Mařáka do smíšené zóny. V zákonné lhůtě pro občany tuto změnu oproti stávajícímu úp nikdo nenavrhl, všechny individuální žádosti byly veřejně projednávány zastupitelstvem. A přesto se tato změna objevila. Zastupitelé tehdy trvali na tom, aby tato lokalita zůstala čistě obytná. Nikdy se nikdo nedozvěděl, i když dotazy padaly, kdo tuto změnu navrhl. Nicméně se tato lokalita opět vrátila do úp jako čistě obytná.

Dále se zastupitelé rozhodli, že lokalita Na Praporci bude zařazena mezi obytné zóny. Pravda, s nějakými omezeními, nicméně by se zde stavět mohlo, vždyť pozemky jsou zde všechny v soukromém vlastnictví. Bylo řečeno, že i tato připomínka zastupitelů se v další verzi úp objeví.

Proto jsem si oficiálně vyžádal poslední verzi úp a co jsem nezjistil? Lokalita Na Praporcích zůstala nezměněna, tudíž by se zde stavět nesmělo. Na čí žádost? Komu se asi nelíbilo, že by zde mohly stát další rodinné domy na soukromých pozemcích? Na příštím veřejném zasedání využiji svého práva a o této lokalitě budu hovořit a požadovat, aby se naplnilo přání a vůle většiny zastupitelů tak, jak o tom na pracovním zasedání rozhodlo, či spíše doporučilo. Nemám rád, když si někdo dělá s lidmi co chce, ať se jedná o úředníka nebo o pracovníka jakési firmy, který město a přání lidí vůbec nezná.

A to není všechno. Územní plán přesně zobrazuje i vedení vodovodních a kanalizačních řadů. A opět jsme v lokalitě kolem ulice Julia Mařáka. Tato oblast je vůbec problematická, jak je to možné, co tam je za tlaky, nebo jsou za tím vším peníze? Nevím, ale podivností je tam dost. Například s kanalizací.

Ulice Julia Mařáka není v majetku města, ale patří Lesům ČR. Vyplynulo to z její rekonstrukce před nedávnem. Pamatujte si tento fakt, je velmi důležitý! Podle poslední verze úp vede v této ulici kanalizační řad. Jenomže skutečnost je naprosto jiná. Kanalizace ve skutečnosti vede napříč soukromým pozemkem, a to již od dob, kdy zde bylo někdejší Kulhanovo zahradnictví. Sám si zde kanály pamatuji, chodil jsem do zahradnictví na povinnou praxi s gymnáziem. Kanalizace zůstala, kanály a poklopy zmizely.

Při pohledu do katastru nemovitostí na tomto soukromém pozemku není zaznamenáno žádné věcné břemeno. Jistě. Kanalizace zde totiž úředně není. Místo toho se úředně objevila tam, kde fakticky není. Zato se na tomto kanalizačním řadu na soukromém pozemku postavily stáje. Přesně na něm. Proč asi? Chovají se tam totiž koně i přes zákaz chovu rozsudkem Nejvyššího správního soudu. Mám ho k dispozici. Navíc tam stavební úřad na oznámení povolil postavit stavbu malého rozsahu, nebo jak se to vlastně nyní nazývá, zkrátka stavbu dočasnou o maximální velikosti 16 m2. Tak zní zákon. A stáje, i když se nazývají jinak, mají čtverečních metrů 360! A stále stojí. Není to podivné? A navíc, nikde zde není vidět žádná jímka na močku od koní. Inu, vždyť stáj stojí přece na kanalizaci, tak na co jímka?

Podle svědectví a soukromých nákresů potomků někdejšího majitele pozemků Kulhana, a má paměť to potvrzuje, vede kanalizace napříč tímto pozemkem právě proto, že v ulici Julia Mařáka nemohla být postavena, neboť městu nepatří. A je tam dodnes. Některé kanálové poklopy se zasypaly, na jiném stojí schody do nového objektu, ale pod nimi kanalizační řad vede.

Vědí o ní i pracovníci správce kanalizace, dokonce u majitelů pozemků byli, když chtěli kamerami kontrolovat stav kanalizace tak, jako to prováděli po celém městě. Vpuštěni však nebyli. Takže si to shrňme. V poslední verzi úp je zakreslena kanalizace tam, kde není a není zakreslena tam, kde fakticky je. A to je buď šlendrián nejvyššího řádu nebo úmysl.

Jak se mají potom lidé k úp stavět, když se v něm objevují takovéto nesrovnalosti, jakou je nejen umístění kanalizace, ale i naprosto opačný statut území Na Praporci? Kdo se za tím vším skrývá, čí zájmy se prosazují? I z tohoto příkladu je vidět, že by to u nás opravdu chtělo vymést ten Augiášův chlév. Jinak se nic nezlepší.

Obrázek ukazuje zcela názorně, jak je zakreslena kanalizace v úp a kudy fakticky vede. 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.