Město očima nezávislého člověka

V zámecké kapli proběhne seminář MAS

02.09.2014 11:32

Sdružené obce v organizaci MAS Střední Polabí využívají formou placení příspěvků členů a dotací především soukromé společnosti na konání různých komerčních akcí či na svou vlastní činnost. Například z MAS, které město platí nemalé členské příspěvky, čerpá dotace, mimo jiné, i Matice Staroboleslavská, jejíž jednou z představitelek je i současná místostarostka Nováková.

Zástupkyně MAS, jejíž jméno v zápisu nebylo uvedeno celé, ale pouze jako Barbora R., požádala město o možnost konání školení či semináře v zámecké kapli dne 19. 9. 2014 v době od 13. do 18. hodin. Na tomto semináři se budou probírat možnosti Programového období 2014 – 2020 a na toto školení budou přizváni i zástupci jednotlivých ministerstev. Stěžejním bodem programu semináře bude zjištění informací o plánované podpoře v programovém období, a to nejen prostřednictvím MAS. Zároveň bude při semináři zveřejněna finální strategie a další činnost tohoto spolku včetně vyjádření Regionálního centra MAS, které by se mělo konat 20. 9. 2014 v kočárovně.

Po ukončení semináře bude probíhat volná diskuze členů MAS a pozvaných návštěvníků, při které pořadatel zajistí drobné občerstvení. Účast na Valném shromáždění MAS v zámecké kapli je předpokládána na třicet osob a v kočárovně pak sedmdesát osob.

Rada města, vzhledem ke členství města v tomto spolku a v rámci působení centrální obce regionu Středního Polabí, souhlasila s konáním akce ve dnech 19. a 20. 9. 2014 v kapli zámku a v kočárovně, jako akce městem plně podporovaná.

Toto usnesení rady města znamená, i když to opět nebylo v zápisu z jednání rady města explicitně uvedeno, že jak pronájem zámecké kaple, tak i kočárovny, stejně jako náklady na občerstvení 70 lidí, půjde z městského rozpočtu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.