Město očima nezávislého člověka

V ZŠ Palachova stále klid není

22.01.2015 09:55

O situaci v ZŠ a MŠ Palachova Brandýské noviny již několikrát informovaly a daly možnost vyjádření oběma stranám. Informovaly též i o stanovisku rodičů žáků, kteří do této školy docházejí, a to především k situaci, kdy ze školy odešlo najednou několik pedagogů.

Jak to vypadá, i v současné době v této škole klid není. Vypovídá o tom žádost odboru školství, aby se rada města zabývala požadavky školské rady. Ta totiž podala žádost o právní rozbor, zda mohou být členy školské rady za pedagogy dva zástupci ředitele školy, kteří ho prakticky v době ředitelovy nepřítomnosti, zastupují. Druhým požadavkem bylo provedení kontroly hospodaření školy za roky 2012 a 2013.

V zápisu z jednání školské rady bylo uvedeno, že byla pověřena k přednesení těchto žádostí Zdeňka Hajleková, která je členkou školské rady za zřizovatele, tedy město. Zápis školské rady dále uvádí, že ředitel školy dle § 167 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. členem školské rady být nesmí.

Po předložení k posouzení tohoto problému, tedy že dva zástupci ředitele školy jsou členy školské rady, odborníku na školskou legislativu Středočeského kraje J. Holému, tento odpověděl, mimo jiné, takto: „ Z výše uvedeného vyplývá, že pokud byli uvedení dva zástupci ředitele školy, pokud vykonávají přímou pedagogickou činnost, řádně zvoleni pedagogickými pracovníky za členy školské rady, je toto zvolení v souladu se zákonem a jsou řádnými členy školské rady na příslušné funkční období.“

Rada města, i přes vyjádření odborníka, ředitele Vzdělávacího institutu Středočeského kraje J. Holého, se vyjádřila, aby ředitel školy Jaroslav Kindl zvážil možnost doplňující řádné volby člena školské rady pouze řadového pedagoga. Zároveň rada města pověřila pracovníka útvaru finanční kontroly O. Kovandu, aby provedl veřejnoprávní kontrolu čerpání složky: náklady za konzultace a právní služby ZŠ a MŠ Palachova za období 2012 – 2014.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.