Město očima nezávislého člověka

Vážení čtenáři pište, Brandýské noviny jsou pro vás!

14.11.2012 18:18

V naprosto žádných tiskovinách, které se ve městě vydávají, není místo pro názory, stížnosti či postřehy občanů. Městské listy dokonce omezují vyžádané příspěvky zastupitelů na radnicí dané téma počtem tisíce znaků. A to je strašně málo na to, aby zastupitel mohl vyjádřit zevrubně svůj názor.

U tištěných médií je délka příspěvků problém, mnohdy jsou redakčně kráceny, takže ani nedávají smysl. U elektronických médií tento problém odpadá, je pouze na člověku, jak moc se chce rozepsat a co chce sdělit. Proto se příspěvky čtenářů v Brandýských novinách nekrátí, necenzurují ani jiným způsobem neupravují. Ctím, a to naprosto, svobodu projevu.

Vážení čtenáři, kterých je stále více, pište na uvedenou e-mailovou adresu o všem, o čem se domníváte, že by se měli dozvědět i ostatní. Na rozdíl od naprosto všech tištěných médií, zde vždy dostanete prostor.

A ještě malá informace o počítadle čtenosti. Pokud se kdokoli poprvé za den přihlásí na Brandýské noviny, automatické počítadlo zaregistruje odchozí IP adresu a objeví se na počítadle. Pokud si však přečte jenom něco a později se opět ten který den vrátí, a to i opakovaně a několikrát, počítadlo ho již neregistruje. Objevuje se pouze jednou.

Existuje však ještě jedno, podrobnější počítadlo, které se objevuje pouze administraci novin. Jedná se o tak zvané unikátní návštěvy stránek, kde se objeví i jedna IP adresa tolikrát, kolikrát z byly stránky navštíveny. A možná byste se divili. Nejsou výjimkou dny, kdy se na tomto počítadle unikátních návštěv objeví i číslice 1.600. Ano, i tolik návštěv za čtyřiadvacet hodin Brandýské noviny měly.

Průměrný denní počet návštěv, protože i tohle administrátorovo počítadlo umožňuje, se nyní ustálilo plus – mínus na 420 unikátních návštěv denně. A myslím si, že je to dost na to, aby stálo za to se s tolika čtenáři rozdělit o své poznatky ze života města a jeho občanů.

Vážení čtenáři, jsem rád, že Brandýské noviny čtete, a pokud budete chtít cokoliv sdělit i ostatním, není nic jednoduššího než usednou ke klávesnici, napsat a poslat. Máme danou Svobodu slova Ústavou ČR, mnohde ji nedodržují a pohrdají názory obyvatel, mnohde je ani slyšet nechtějí, raději se jenom vychvalují. Tady se svoboda slova a projevu stoprocentně dodržuje.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.