Město očima nezávislého člověka

Ve fakultní ulici by mělo vyrůst nové sídlo

17.06.2013 10:02

Společnost Sládek Group a.s. postavila domy a byty prodala na Vrábí. Spolupráce firmy při této výstavbě s městem byla se vší spokojeností obou stran a sídliště U Vodojemu funguje.

Ve Fakultní ulici stával barokní statek. Před časem vyhořel a na místě někdejších ruin by měla vyrůst další městská obytná zóna a výstavbu hodlá realizovat právě jmenovaná společnost. Město však vlastní pozemky pod komunikacemi, které tvoří nedílnou přístupovou součást do zamýšlené výstavby nového obytného komplexu, a proto nyní podala společnost radě města návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s důvodem prokázání práva provést v těchto místech stavbu vodního díla.

Jedná se o stoku dešťové kanalizace o délce cca 154 bm a výstavbu komunikace s přibližně dvaceti parkovacími místy o celkové výměře 251 m2, chodníků o výměře cca 306 m2 a komunikační zeleně o výměře cca 110 m2 na těchto komunikacích. Jedná se o pozemky ppč. 1293/1 ve Fakultní ulici a ppč. 1296 v Jiskrově ulici.

Toto vše by mělo být součástí realizace výstavby obytného sídla s názvem „Areál Zámecký dvůr.“ Jak výstavbu domů v areálu, tak i jmenované stavby včetně inženýrských sítí, vybuduje společnost na vlastní náklady. Po kolaudaci a geometrickém zaměření město komunikace včetně veškerých inženýrských sítí vykoupí za celkovou částku 1.000 Kč plus DPH.

Vlastnictví parkovacích míst, mělo by se jednat o rezidenční parkovací místa pro obyvatele bytů v areálu, bude řešeno v plánovací smlouvě mezi městem a společností, která se již nyní připravuje.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.