Město očima nezávislého člověka

Ve městě bude nová soukromá základní škola

14.01.2015 12:41

 Ředitelka a statutární zástupkyně soukromé společnosti Základní škola a priori, z.ú. (zakládající ústav), se sídlem Jirásková 243/8 Čelákovice, Pavla Kubíčková, požádala radu města o souhlas se zřízením soukromé základní školy ve městě, na adrese PF UK Brandýs, ulice Královická 915/12. Předpokládaným datem zahájení činnosti je 1. 9. 2015.

Zřízení této základní školy je v návaznosti na činnost soukromé Mateřské školy Ekolandia s.r.o., Výletní 1240/36 v Brandýse. Pavla Kubíčková zároveň se žádostí předala radě města podklady nutné k posouzení a odsouhlasení záměru.

V těchto podkladech musí být uveden způsob personálního obsazení školy, způsob financování, údaje o navrhovaném nejvyšším počtu žáků a součástí podkladů bylo i stanovisko krajského úřadu. Pokud by tato škola vznikla, a veškeré souvislosti tomu nasvědčují, byl by rozšířen počet vzdělávacích institucí ve městě. Společnost ve své žádosti uvedla, že nepožaduje žádné finanční prostředky na svou činnost od města.

Posouzení vzdělávací koncepce je v působnosti MŠMT. Dle zákona je vzdělání, získané v soukromých či církevních školách, zařazených do sítě škol, rovnocenné se vzděláním ve školách veřejných.

Ve městě již působí jedna soukromá základní škola, a to Česko – britská základní škola TIP TOES PRIMARY SCHOOL. Tato škola ve městě působí od data 1. 9. 2013 s výukou předmětů v českém a anglickém jazyce již od první třídy.  Škola působí též v budově PF UK v Královické ulici a v současné době má dvacet žáků dohromady v první a druhé třídě.

Rada města vydala se žádostí kladné stanovisko, a tak se od nového školního roku navýší počet základních škol ve městě o tuto soukromou základní školu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.