Město očima nezávislého člověka

Ve škole bude víc práce než se počítalo

16.07.2013 12:03

V Základní škole v Jungmannově ulici bylo potřeba opravit fasádu. Vypsalo se výběrové řízení, vyhrála firma s nejnižší nabídkou a začátkem prázdnin začaly práce. Když firma postavila lešení, zjišťovali pracovníci odboru územního rozvoje a památkové péče přesný rozsah nutných prací.

Zjistili, po důkladné prohlídce, že bude muset být provedeno více prací než se počítalo v původním poptávkovém řízení. Zjistilo se, že budou muset být navíc provedeny nátěry všech oken budovy včetně okenních mříží a zároveň bude muset být opraven havarijní stav střešní římsy na štítu budovy, kde hrozí pád cihel do průchodu, kudy do školy chodí děti.

Rada města tento nově zjištěný stav akceptovala a souhlasila s návrhem OÚRPP o provedení těchto prací na základě cenové nabídky firmy Komorous ze Staré Boleslavi, která původní zakázku provádí. Byla proto podána firmě objednávka města na tyto práce aniž by se na ně muselo vypisovat další poptávkové řízení. Samozřejmě, že se původní vysoutěžený cena navýší, právě o cenu za tyto práce, které nebyly v původním řízení. Všechny práce by měly být provedeny během prázdnin.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.