Město očima nezávislého člověka

Ve školní kuchyni se bude opravovat vzduchotechnika

15.06.2013 13:51

Odbor územního rozvoje a památkové péče předložil radě města návrh na vypsání poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu na akci Oprava vzduchotechniky v kuchyni ZŠ Palachova v Brandýse.

Opravu zastaralého a nevyhovujícího zařízení dříve nebylo možné provést z důvodu nedostatku financí. Nyní, po kontrole hygieniků, hrozilo, že kuchyně bude muset být uzavřena, pokud se nevyhovující vzduchotechnika neopraví v nejbližší době.

Rada města proto rozhodla, že vypíše poptávkové řízení u firem uvedených v neveřejném seznamu firem rady města. Tento seznam tvoří nedílnou, nicméně neveřejnou přílohu zápisu z jednání rady města.

Rada města zároveň jmenovala hodnotící komisi ve složení: J. Nekvasil, P. Havlíček a Kindl – ředitel školy. Náhradníky pak jsou J Polák, J. Katuš a Pavelka – hospodář školy.

Akce by měla být provedena v době prázdnin, kdy bude školní kuchyně mimo provoz. Rada města dále uložila vedoucímu odboru ÚRPP P. Havlíčkovi předložit radě města výsledky hodnocení nabídek na nejbližší zasedání rady města po vyhodnocení nabídek, aby bylo možné dodržet stanovený termín opravy vzduchotechniky tak, aby začátkem dalšího školního roku byla kuchyně již plně funkční.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.