Město očima nezávislého člověka

Ve Staré Boleslavi by měla vzniknout další školka

13.08.2012 11:41

Rada města na zasedání 1.8. schválila návrh místostarostky Niny Novákové na zveřejnění úmyslu pronájmu nebytového prostoru v domě čp. 371 (Rezidence) ve Staré Boleslavi, který je v majetku města. Místostarostka ve svém návrhu uvedla, že by v tomto domě mohlo být zřízeno další zařízení pro děti v předškolním věku. 

Rada města zároveň stanovila podmínky pronájmu:

  1. Prostor se pronajme neziskové organizaci, která v budově bude v příštím roce provozovat zařízení typu „dětský klub“, „mateřské centrum“ nebo „dětská skupina“  na dobu 1 roku.
  2. Zařízení bude poskytovat celodenní péči včetně stravy pro děti předškolního věku, které mají trvalé bydliště na území našeho města. 

Poté rada města stanovila další kritéria pronájmu budovy:

  1. Záměr – výchovně vzdělávací program pro předškolní děti
  2. Finanční zabezpečení projektu – příspěvek města, příspěvek rodičů, další finanční zdroje. 

V současné době má město pět mateřských školek a nedokáže uspokojit všechny zájemce. Nejmenší nabídka volné kapacity v mateřských školkách je právě ve Staré Boleslavi, kde jsou jenom dvě školky, a to ve Dvořákově ulici s kapacitou 77 dětí a v ulici Dr. Beneše, kde je kapacita 79 dětí. Ve Staré Boleslavi je tak umístěno v mateřských školkách celkem 156 dětí, zatímco v Brandýse je 349 míst v mateřských školkách. 

V letošním roce nebylo, pro nedostatek volných míst, přijato do školek 158 dětí s trvalým pobytem ve městě. Celkem bylo přihlášených 336 dětí v předškolním věku a s trvalým pobytem ve městě. 

Pokud by se toto nové zařízení pro děti zřídilo, nemělo by být zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení, ale mělo by pracovat na základě živnostenského oprávnění a stanov pro občanská sdružení. Výhodou takovýchto zařízení je to, že nejsou limitována složitou legislativou a přesto pracují s dětmi na základě vzdělávacích programů a nabízejí i další různé aktivity pro děti. 

V materiálech, které rada města poskytla veřejnosti k dispozici, nejsou nikde uvedena čísla a počty dětí, které by mohly být v Rezidenci umístěny, takže kolik dětí z těch, které nebyly přijaty do školek z důvodu nedostatečné kapacity, se jejich rodiče nedozvěděli.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.