Město očima nezávislého člověka

Ve Staré Boleslavi by mohlo vzniknout obchodní centrum

06.05.2014 11:13

Společnost K-PLAN a.s. seznámila radu města se záměrem vybudovat obchodní centrum, tolik potřebné, ve Staré Boleslavi. Při jednání zástupce společnosti s radními byly zváženy všechny možnosti eventuelní výstavby OC včetně posuzování jeho umístění.

Investor dal nakonec přednost pozemku při Okružní ulici, který vlastní město. Společnost zároveň předložila radě města studii OC včetně příjezdových komunikací a parkovacích ploch. O který pozemek se přesně jedná, ani o jeho umístění, se zápis nezmiňuje, takže se zatím neví, kde přesně by se nové OC mělo někdy v budoucnu nacházet. Jedna věc je však naprosto zřejmá, jednalo se o první setkání investora s radními a cesta od propracování záměru po vlastní výstavbu OC bude ještě velmi dlouhá, takže se bude jednat o několik let. Je v zájmu obyvatel této části města, aby se jednání maximálně ze strany města urychlila, neboť obchodní centrum Stará Boleslav potřebuje jako sůl.

Obyvatelé Boleslavi se marně snažili peticemi přimět investora Kauflandu, aby se vzdal záměru vybudovat OC v Brandýse, kde již je řetězců dost a postavil Kaufland právě ve Staré Boleslavi. Investor tehdy oponoval tím, že by se zde stavba a provoz Kauflandu nevyplatil, proto bych si osobně velmi přál, i když neznám jméno řetězce, aby zamýšlené OC bylo úspěšné. Domnívám se totiž, že by právě do Staré Boleslavi dojížděli za nákupy obyvatelé okolních vesnic, především z okresu Mladá Boleslav, protože ti zatím musejí dojíždět až do Benátek. Stará Boleslav by pro ně byla mnohem blíže. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.