Město očima nezávislého člověka

Ve Staré Boleslavi se buddhismus neujal

21.05.2013 10:59

Město uzavřelo dne 19.3.2012 smlouvu o pronájmu vývěsní plochy, umístěnou na pozemcích ve Staré Boleslavi. Zápis neuvádí přesně, kde se vývěska nachází, uvádí pouze parcelní číslo pozemku. Domnívám se však, že se jedná o vývěsku na panelech na náměstí ve Staré Boleslavi.

Tuto nájemní smlouvu město podepsalo s Viktorem Votrubou, který ve vývěsce prezentoval náboženskou společnost Buddhismus Diamantová linie Karma Kagjü. Nájemné na rok 2013 činí 517 Kč včetně DPH. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Dne 30.4.2013 podal Viktor Votruba žádost o ukončení nájmu vývěsní plochy k nejbližšímu termínu, což bylo ve smlouvě ošetřenou dohodou obou stran. Votruba se s městem dohodl, že nájem vývěsky bude končit dnem 31.5. 2013.

Rada města proto rozhodla, že zveřejní záměr na pronájem této vývěsní plochy nejvyšší nabídce, minimálně však za 400 Kč plus DPH za rok. Záměr bude, dle rozhodnutí rady města, zveřejněn od 31.5. do 15.6. 2013.

Podobných náboženských společností, sekt a dalších podivných uskupení se u nás po roce 90 vyrojilo mnoho. Všechny se snaží do svého středu získávat další a další ovečky, třeba formou pronájmu vývěsky. Vůdcům, většinou samozvaným, přitom jde jen o jediné - o peníze. Snaží se získávat co nejvíce ohloupnutých lidí, kteří by sektě poskytovali peníze a tito vůdcové by se pak měli více než dobře. Nechoďme daleko, každý zná případ jehovistů.

Jak ze zápisu vyplývá, staroboleslavští se zřejmě buddhismem oblbnout nenechali, a tak do kasičky zřejmě moc penízků nepřibývalo. Jinak by přece nebyl problém nájemné, velice nízké nájemné, vývěsky hradit, seznamovat další ovčany s výsledky a získávat další.

Na rozdíl od dalších spolků, kterým fandím a jejich členů si vážím, například dobrovolných hasičů, rybářů, chovatelů či zahrádkářů, kteří po desetiletí společnosti přinášely užitek, podobné náboženské spolky, či spíše sekty, ze srdce nenávidím. Vadí mi oblbování a sešněrování lidí čímkoliv a kýmkoliv a u podobných sekt mi to vadí několikanásobně více.

Jsem velmi rád, že vývěska zmizí a že se staroboleslaváci nenechali oblbnout a nebudou své těžce vydělané peníze cpát do chřtánu stále nenasytnějším náboženským fanatikům a podvodníkům.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.