Město očima nezávislého člověka

Vedení města ignoruje zákon o obcích

25.01.2014 18:20

Zákon číslo 128/2000 Sb. – zákon o obcích ve svých ustanoveních zcela jasně deklaruje, že rada města, potažmo starosta a místostarostové, je povinna řídit se usneseními nejvyššího orgánu samosprávy – zastupitelstvem. Současná rada města, starosta ani místostarostové, tato ustanovení zákona zcela ignorují.

A není to v tomto volebním období poprvé. Prvním případem ignorace usnesení zastupitelstva, po jednomyslném odhlasování odmítnutí otevření nové pískovny, kdy pro toto usnesení hlasoval i starosta a jeho zástupci, neučinilo vedení města naprosto žádné kroky, aby bylo znemožněno vydání povolení k těžbě. Ale to jsem již uváděl.

Nyní, přesně 18. 12. 2013 přijala většina zastupitelů usnesení, aby se město, když se neodvolalo v zákonném termínu proti vydání povolení k těžbě písku u jatek, odvolalo dodatečně. Toto usnesení zastupitelů znamená pro starostu i jeho zástupce, stejně jako pro celou radu města něco, jako zákon. Usnesení zastupitelů znělo, že tak vedení města musí učinit neprodleně. Asi naši nejvyšší městští představitelé nerozumějí česky, neboť ještě dne 15. 1. 2014, kdy měli jednání se starostou zástupci obou odvolavších se občanských sdružení, starosta města přiznal, že odvolání město ještě neposlalo. To znamená, že byl porušen zákon, tudíž se nejvyšší městští představitelé chovali protizákonně. Do dnešního dne, tedy do soboty 25. 1. 2014, nemám žádnou informaci o tom, že by se vedení města uráčilo splnit to, co mu nařizuje zákon.

Toto jsou fakta, která jsem zde již uváděl, to jen pro zopakování a osvěžení paměti. Je zde však další flagrantní porušení zákona. Jedná se o pronájem městských pozemků těžařské firmě Tapas Borek, na kterých je téměř dva roky umístěno obrovské korečkové rypadlo. Smlouva mezi městem a těžařem je za prvé uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek pro město, neboť těžař by měl městu platit po celá dlouhá léta padesát haléřů za metr pozemků a rok. Úžasná cena. Již tento fakt by stačil na vypovězení smlouvy, neboť v zákoně o obcích se uvádí, že město musí se svým majetkem nakládat s péčí řádného hospodáře. Pronajímat metr čtvereční za padesátník za rok o dobrém hospodaření se svěřeným majetkem nesvědčí. Ale je zde i další fakt, a to je novinka, smlouva o pronájmu pozemků s těžařem, ano, právě těch, na kterých stojí bagr, je uzavřena ve znění, že začne platit až po vydání povolení k těžbě Báňských úřadem. A to se téměř dva roky nestalo, neboť odvoláním se proti výnosu Báňského úřadu občanskými sdruženími, nenabyl výnos právní platnosti a bude se čekat na vyjádření nadřízeného republikového orgánu.

A po celou tuto dobu se za pozemky s bagrem neplatí městu ani fenik, ani onen směšný padesátník, nic, naprosto nic. A to je důvod k vypovězení smlouvy jako hrom. Jenomže vedení města to neudělalo. Domnívám se, že si raději zaplatí drahé právníky, kteří by měli najít díry v zákoně, aby město otevření pískovny nemohlo blokovat. A proč? Vždyť je stále platná smlouva ještě starosty Procházky a Tapasem, že město vyjde těžaři při snaze o otevření nové pískovny maximálně vstříc. Právníky zaplatíme zase my, daňoví poplatníci. Jistě, z cizího krev neteče!

Takže vedení města nectí zákony, nectí zastupitele, své nadřízené, nectí své občany. Koná proti nim, proti zájmům většiny lidí ze Staré Boleslavi, proti zájmům města jako celku. Pokud by u nás bylo normální, slušné a čestné zastupitelstvo, byla by celá rada města, starosta i místostarostové dávno ze svých funkcí vymeteni. Vždyť kdo ze slušných sebevědomých lidí ze sebe nechává rád dělat pitomečka a pouhého poskoka? Domnívám se, že nikdo, ale právě tohle ze sebe nechávají dělat všichni koaliční zastupitelé, když nepodpoří ani jeden z návrhů na odvolání rady města včetně vedení města. Proč to dělají? Co mají slíbeno? Co za tím vším je? To nevím, neví to s určitostí nikdo a můžeme jen spekulovat, ale něco temného se v pozadí zřejmě pohybuje, jinak by i koaliční zastupitelé ze sebe nenechali dělat vedením města ovce.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.