Město očima nezávislého člověka

Vedení města nerespektuje usnesení zastupitelstva

18.01.2014 13:01

Podle znění zákona o obcích je nejvyšším samosprávným orgánem města zastupitelstvo. Usnesením zastupitelstva se musí, dle tohoto zákona, řídit nejen rada města, ale i vedení města, tedy starosta a místostarostové.

V našem městě je však neblahým zvykem, že se usnesení zastupitelstva, která nejsou v souladu se záměry rady města a starosty s oběma místostarosty, jednoduše neplní, čímž opakovaně dochází k porušování zákona o obcích.

V roce 2011 se zastupitelstvo jednomyslně usneslo, všemi dvaceti tehdy přítomnými zastupiteli, tedy i členy rady a starostou s místostarosty, že se město staví proti záměru otevřít na území města další pískovnu, tentokrát u jatek.

Jenomže potom se již žádné další kroky ze strany vedení města vedoucí k zamezení vydání povolení k těžbě nekonaly. Naopak, odbor životního prostředí brandýské radnice, sídlící v Praze, kde jsou zaměstnáni úředníci též z Prahy, dal prakticky svým vyjádřením další pískovně zelenou. Nevedla se ani jednání s právníky, které si město za nemalé peníze najímá, aby se našla cesta, jak vypovědět pro město velice nevýhodnou a dlouhodobou smlouvu o pronájmu městských pozemků, kde by měla být těžba a které se pronajaly za směšných padesát haléřů za metr čtvereční a rok. A tak se tato smlouva, oproti přání zastupitelů, nevypověděla.

Touto nečinností dalo prakticky vedení města, konkrétně starosta a oba místostarostové, těžařům zelenou, což vedlo k tomu, že Báňský úřad v Kladně vydal těžební povolení. A město, ústy svých statutárních zástupců, k této situaci mlčelo. Nepodalo žádné odvolání proti vydání povolení těžby písku přímo ve městě. Naštěstí měla dvě občanská sdružení daleko větší zájem o zdravý život ve městě než jeho nejvyšší představitelé a jako osoby dotčené odvolání podala.

Proto vznesl na veřejném zasedání zastupitelstva dne 18. 12. 2013 Stanislav Huml návrh na usnesení zastupitelstva, aby město neprodleně podalo dodatečné odvolání proti povolení těžby. Tento návrh podpořila většina zastupitelů, takže vstoupilo v platnost a vedení města mělo, dle tohoto usnesení, okamžitě konat, tedy podat odvolání dodatečně.

Město odvolání nepodalo, opět neudělalo vůbec nic, a to celý měsíc od data konání veřejné schůze a od data přijetí závazného usnesení. Starosta s místostarosty, stejně jako celá rada města, dělá mrtvého brouka.

 Zastupitel a poslanec Parlamentu ČR Stanislav Huml zaslal včera starostovi města Ondřeji Přenosilovi e-mail. Uvádím jej v plném a nijak nezkresleném znění:

„Dobrý den, dnes jsem mluvil s petenty ve věci těžby. Prý jste dosud nepodali odvolání. Co si představujete pod pojmem neprodleně? Od jednání ZM uběhl téměř měsíc, to jste opravdu nebyl schopen splnit usnesení, pro které hlasovala drtivá většina zastupitelů a které vám uložilo podat odvolání neprodleně? Napsal bych vám jej sám, je to práce na 15 minut. Vaše pohrdání voliči je neuvěřitelné. Myslím, že AK jsme navýšili platby, nebo ne? Tohle je jejich způsob práce? Žádám o zaslání kopie, abych mohl informovat občany města.“

Stanislav Huml

Poslanec Parlamentu ČR 

Zastupitel města

Dodávám, že nesplnění usnesení zastupitelstva je flagrantním porušením zákona o obcích a bylo by na místě zvážit podat na všechny statutární zástupce města buď trestní oznámení pro zneužití pravomoci veřejného činitele či žaloby, ale to by se nejdříve muselo prokonzultovat s opravdu dobrými právníky.

Fakt, že toto vedení města evidentně pohrdá občany a opozičními zastupiteli je naprosto evidentní a platí již od samotného počátku tohoto volebního období a děje se to opakovaně. Ale ani tato, naprosto evidentní fakta, nepřesvědčí koaliční zastupitele, ale i část těch, kteří by se měli též řadit do opozice, ale velice často hlasují s koalicí i při nesmyslných usneseních, aby se konečně projevili jako odpovědní zastupitelé a začali konečně prosazovat zájmy a přání občanů města, aby konečně zapomněli na stranické příkazy a hlasovali podle nejčistšího vědomí a svědomí.

Tato rada města a vedení města občanům škodí, proto by měli i ti slušní koaliční zastupitelé v sobě najít tolik odvahy a zvednout ruku pro jejich odvolání.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.