Město očima nezávislého člověka

Vedení města za všechny prachy!

06.09.2011 15:15

Horké politické léto ve městě skončilo. Strany se dohodly, domluvily a výsledkem je nové vedení města. Po pravdě řečeno nás nic horšího nemohlo potkat. ODS se sice podařilo vybojovat místo starosty pro Ondřeje Přenosila, byť jednání zpočátku ztroskotalo právě na požadavku TOP 09 na místo starosty, ale oba jeho zástupci jsou právě z topky. A tak o investicích a o rozvoji města bude nadále rozhodovat člověk, Jiří Nekvasil, který ještě měsíc před komunálními volbami ani nevěděl, s jakými problémy se město musí potýkat. A jak by také vědět mohl. Podle jeho slov má sice ve městě bydliště přes dvacet let, ale kvůli svým vojenským a diplomatickým funkcím se v něm příliš nezdržoval. Ani jednou jedinkrát jsem ho na zasedání zastupitelstva neviděl, ani jednou jedinkrát se do veřejného života ve městě nezapojil. A najednou, jenom proto, že si na něho topka vzpomněla, dala ho na volitelné místo na kandidátce, bude jedním z nejvlivnějších lidí ve městě a právě přes něj půjde většina investičních peněz. Druhou místostarostou byla zvolena, stejně jako Nekvasil dvanácti hlasy, Nina Nováková. Ovšem opět jako neuvolněná, což znamená, že bude současně vykonávat pracovní povinnosti na gymnáziu i na radnici. Už v případě soukromé lékařky Ivany

Peterové – Čierné se mi neuvolněná funkce nelíbila. Nakonec se ukázalo, že si lékařskou praxi této funkci přizpůsobila a nevykonávala ji zle. V jejím případě však nerozhodovala o penězích pro svou ordinaci, jako to bude dělat Nováková, protože do škol ve městě tečou peníze z městské kasy.

Nová koalice ODS, TOP O9 a Procházka s Daškem má dvanáct hlasů a právě těmito hlasy byli jak Nekvasil, tak Nováková zvolena. Paradoxem je, že ani Procházku, ale ani Daška nevolili jejich straničtí partneři v zastupitelstvu, takže jsou vlastně jakýmisi soukromníky mezi ostatními straníky v radě města. Mimo statutárních zástupců, tedy Přenosila, Nekvasila a Novákové, byla opět do rady města zvolena, jak jinak nežli dvanácti hlasy, Eva Štíbrová, zmiňovaný Dašek a Procházka. Ten dokonce pouze jedenácti hlasy, takže mu do rady pomohl svým hlasem právě Dašek. Jako poslední radní byl zvolen Emr z ODS, aby si odeeska zachovala tři hlasy v radě. Vypadla tedy Peterová –Čierná a Javůrek. Jako náplast ho nová koalice pomohla zvolit do finančního výboru, jehož řady opustil Nekvasil.

Ambice byly naplněny, topka se dostala do městské vlády a vypadá to, že si svá místa mocí mermo bude chtít udržet do konce volebního období. Je s podivem, a to i pro straníky z ČSSD, že Dašek kývl na nabídku koalice, i když musel vědět, že se k němu, i přes členství v radě, ty nejdůležitější informace stejně nedostanou, ale už jednou provždy bude spojen s touto podivnou sestavou.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.