Město očima nezávislého člověka

Veřejná soutěž na zeleň – druhý pokus

28.03.2014 12:48

Před nějakým časem bylo radou města vypsáno výběrové poptávkové řízení u oslovených firem ze seznamu rady města na zakázku Obnova krajinných struktur Polabí – Brandýs nad Labem. Tato veřejná soutěž musela být ze zákonných důvodů zrušena.

Na jednání rady města dne 19. 3. předložil odbor životního prostředí ke schválení novou výzvu a zadávací dokumentaci včetně všech příloh k tomuto projektu k posouzení radě města. Tyto podklady, které jsou nutné k vyhlášení zadávacího řízení, byly odsouhlaseny projektovou manažerkou ze Státního fondu životního prostředí ČR, protože se jedná o akci částečně hrazenou dotací.

Na rozdíl od předešlého výběrového řízení, bude toto nové výběrové řízení zveřejněno na úřední desce a profilu zadavatele, což znamená, že se do soutěže může přihlásit jakákoliv firma. Musí ovšem stoprocentně splňovat všechny podmínky výzvy. Rada města se chce však chovat transparentně, uvádí zápis, tudíž opět obešle i ty firmy, které se přihlásily do původní soutěže, tehdy jich bylo sedm.

Otázkou zůstává, zdali oněch sedm firem bude mít naprosto stejné informace jako všechny ostatní, či zda jich bude mít o něco více. Výběrové řízení bylo vyhlášeno na 20. 3. 2014 a lhůta pro podání nabídek je stanovena na datum 8. 4. 2014 do půl deváté.

O vítězi soutěže bude rozhodovat komise ve složení: Nina Nováková – místostarostka, Petra Karbanová – referentka ŽP, Libuše Fojtíková – referentka OÚRPP, Ing. Řeháková a Karel Rokyta – člen komise ŽP a VP. Rada města zároveň jmenoval i náhradníky této hodnotící komise a nezbývá než věřit, že tentokrát se veřejná soutěž podaří.

                                                                             

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.