Město očima nezávislého člověka

Veřejná zakázka se zrušila

08.10.2013 11:51

Na návrh hodnotící komise, která se ve stanovené datum sešla na radnici, předložil OÚRPP radě města návrh na zrušení veřejné soutěže na veřejnou zakázku vypsanou ve zjednodušeném podlimitním výběrovým řízení na akci „Realizace úspor energie – MŠ Riegrova Brandýs.

Důvodem tohoto návrhu hodnotící komise byl fakt, že nebyla podána ani jediná nabídka firem. Je to poměrně nezvyklá situace, neboť většinou se stavební firmy do zakázek města přímo hrnou, protože mají zajištěny platby. Rada města s návrhem souhlasila a pověřila starostu města, aby ukončil zadávací řízení v souladu se zákonem.

V této zakázce, která nepatřila zrovna k nejlevnějším, se jednalo o kompletní zateplení včetně výměny oken v celém rozsáhlém areálu mateřské školky. Vzhledem k určitým nesrovnalostem v zadání veřejné zakázky lze očekávat, že výběrové řízení bude muset být opakováno, vypsáno znovu, tentokrát již naprosto bezchybně, i když chyby nijak nemohly rozhodování firem ovlivnit, jednalo se totiž pouze o data.

Areál mateřské školky v Riegrově ulici je postaven tak, že v něm dochází k velkému úniku tepla, a proto je zateplení budov nezbytné, takže uvidíme, zdali opakované výběrové řízení bude úspěšné a nezbytné zateplení školky bude provedeno.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.