Město očima nezávislého člověka

Veřejnosti do toho nic není, myslí si asi rada města

12.07.2013 15:55

Na jaře letošního roku vypsala rada města poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava vzduchotechniky v kuchyni ZŠ Palachova.“ Nabídku s cenami zaslalo celkem pět firem.

Hodnotící komise dne 24.6. otevřela obálky a vybrala firmu s nejnižší nabídkou. Vítězem se stala firma Sorex s.r.o. Hostomice, která nabídla 1.772.490 Kč včetně DPH. S touto firmou bude podepsána smlouva o dílo a bude zakázku provádět.

Je však zajímavé, že ani u jedné z ostatních firem, které obálky s cenovými nabídkami radnici zaslaly, není uvedena jejich nabídka cen. V případě zcela obvyklého dodatku smlouvy, byli jsme svědky mnoha takových dodatků, nemůže veřejnost posoudit, zdali nakonec nebyla výsledná cena, připodotýkám, že opět s eventuelním dodatkem, nakonec vyšší nežli ceny dalších firem. Zároveň je velice pravděpodobné, že „spřátelené firmy“ záměrně zašlou podceněnou nabídku, aby v soutěži zvítězily, ale nakonec se výsledná cena vyšplhá výše nežli nabídky „nespřátelených“ firem.

MO ČSSD proto prosazuje, aby veškeré nabídky na veřejné zakázky malého rozsahu byly administrována zcela veřejně na internetu, kde by firmy mohly své nabídky opět veřejně prezentovat, a to několikrát, až do doby, kdy by se internetové tržiště uzavřelo, což by mělo být oznámeno hned při zadávání řízení. Jedině tak by měla veřejnost možnost kontroly vývoje cen na tu kterou zakázku a odpadly by veškeré pochybnosti o korupčním jednání.

Zároveň by mělo být ve všech smlouvách o dílo, které by se následně podepisovaly, zakotveno, že se cena za vícepráce nebude zvyšovat. Jedinou výjimkou dodatků a navýšení ceny by byly jen opravdu nepředvídatelné okolnosti, ale ve velmi úzce vyhraněném smyslu.

Všechny běžné práce té které zakázky by musely mít firmy zakotveny a zakalkulovány do nabízených cen.

MO ČSSD pevně věří a je přesvědčena, že jedině touto formou vypisování veřejných zakázek by se ve městském rozpočtu ušetřilo za rok pořádných pár milionů korun, které by se mohly investovat do skutečného rozvoje města.

Tuto formu veřejných zakázek opozice několikrát na zasedáních zastupitelstva prosazovala, ale většinová koalice v čele s radou města všechny její konstruktivní návrhy naprosto ignorovala. Zřejmě radním současná situace se zadáváním veřejných zakázek velice vyhovuje. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.