Město očima nezávislého člověka

Veřejnou soutěž opět vyhrála firma T.A.Q.

29.04.2013 10:42

Na území města působí několik firem, které vyhrávají výběrová řízení jak na běžícím pásu. Jednou z těchto firem je i společnost T.A.Q. s.r.o. z pražských Dejvic.

Tato firma v poslední době realizovala například rekonstrukci staroboleslavského autobusového nádraží či sídliště Na Kloboučku. Na vlastní oči pak vidíme, že na stavbách realizovaných touto společností se vždy a téměř výhradně pohybují dělníci a technika s logem firmy Stavokomplet. Znamená to, že veřejnou soutěž vyhraje T.A.Q., ale vlastní stavbu provádí subdodavatelsky firma jiná.

Rada města nyní projednala návrh hodnotící komise na zakázku Nástavba a stavební úpravy – obnova zámecké kočárovny Na Plantáži v Brandýse. Veřejné soutěže na zakázku malého rozsahu se zúčastnilo šest uchazečů. Při vyhodnocování došlých nabídek se však objevil velice zajímavý fakt. Firma Stavby Dlouhý z Borku nabídla cenu 5.859.425,25 Kč. Společnost T.A.Q. však nabídla cenu jen o málo nižší. O tak málo, že to zavání dojmem, jakoby věděla, kolik činí zatímní nejnižší nabídka a podala nabídku o málo nižší, aby zakázku získala. Její nabídka činila 5.582.562,08 Kč. Ostatní nabídky firem byly výrazně vyšší.

Vzhledem k faktu, že právě tato firma vyhrává spoustu výběrových řízení, vzbuzuje to u opozičních zastupitelů dojem, že tato výběrová řízení nemusejí být až tak čistá, jak se uvádí. Nakonec se u zakázek prováděných touto firmou téměř vždy vyskytnou objektivní důvody vedoucí k podepsání dodatků a konečná cena se vyšplhá výš.

Rada města se tudíž rozhodla, že podepíše na obnovu zámecké kočárovny opět smlouvu s firmou T.A.Q.  

Bude proto velice zajímavé sledovat, a já to samozřejmě budu dělat, kam až se cena za obnovu kočárovny nakonec vyšplhá. A znovu opakuji. Neveřejný seznam firem pravidelně se zúčastňujících veřejných výběrových řízení je nemravný, i když to zákon připouští. Ostatně celý tento zákon je nepovedený. Proto již mnoho měst přistoupilo k naprosto průhlednému vybírání firem, a to formou elektronické aukce.

Po této praxi volám už dlouho a vidím ji jako naprosto čistou a flagrantní, navíc by vedla ke snížení konečných cen, jak to ostatně deklarují města, které tímto způsobem firmy vybírají. Zakázky se, podle těchto měst, v průměru snížily o třicet procent.

Jde o to, že se na internet pověsí poptávka a uvede se i den a přesná hodina, do kdy mohou libovolné firmy podávat své nabídky cen na tu, kterou zakázku. V určený čas se tržiště uzavře a osloví se firma s nejnižší nabízenou cenou, ovšem za předpokladu, že ve smlouvě o dílo bude uvedeno, že se cena v žádném případě nebude navyšovat různými dodatky na vícepráce.

Jedině tak by bylo zadávání veřejných zakázek naprosto čisté. U neveřejného seznamu rady města to tak v žádném případě být nemusí. Už jenom pro to, že se firmy mocí mermo snaží  do tohoto seznamu dostat. A už tohle zavání možnou korupcí.

Však je již veřejně známo a bylo to publikováno, že právě městské či obecní veřejné zakázky jsou předraženy minimálně o zmiňovaných třicet procent. A platíme to všichni.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.