Město očima nezávislého člověka

Veřejný ochránce práv naše město nepochválil

12.07.2013 15:49

Jak vyplývá z vyjádření zástupce ombudsmana, město Brandýs nad Labem zanedbalo povinnost komunikovat s vlastníky domů na Masarykově náměstí a nese odpovědnost za omezení vjezdu do domů majitelů nemovitostí. Dočkají se majitelé domů omluvy a nápravy?

Již 16.10.2012 jsem naše čtenáře informovala o skandálním jednání zástupců města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav k vlastníkům domů na Masarykově náměstí v souvislosti s revitalizací náměstí a o důsledcích údajné revitalizace pro život na náměstí.

Zdůraznila jsem, že orgány státní správy schválily projekt, který majitele domů připravil o vjezd do jejich domů, který zde měli postaletí a omezil tak závažným způsobem jejich vlastnická práva.

Naše námitky proti případné kolaudaci se zatoulaly na Městském úřadě, a příslušný orgán si je přečetl až po kolaudaci, takže na ně již necítil potřebu reagovat a to přesto, že mu to stavební zákon umožňuje a přesto, že dopravní situace na bývalém chodníku (dnes pojezdová plocha) v části proti radnici města zavání jednoduše řečeno průšvihem.

Vlastníci se proto obrátili na Úřad veřejného ochránce práv, kde věc dostal na stůl zástupce ombudsmana pan JUDr. Stanislav Křeček. Ten jednoznačně konstatoval, že proces stavebních úprav iniciovalo svým návrhem město, které vystupovalo v pozici stavebníka, a proto nese nezanedbatelný díl odpovědnosti za výslednou podobu projektu stavby.

Ombudsman dále konstatoval, že dílčí část odpovědnosti nese rovněž projektant, který měl při zpracování projektové dokumentace problém vjezdů do staveb nacházejících se na náměstí zohlednit, protože projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace etc. a je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu.

Podle právního názoru pana Křečka v případě podobných rozsáhlých projektů obnovy městského jádra je především povinností místní samosprávy vést dialog s vlastníky nemovitostí, kterých se stavební úpravy mohou dotknout.

V závěru svého dopisu uvádí, že by se našimi námitkami i přes skutečnost, že stavba již byla zkolaudována, měly v součinnosti s projektantem stavby zabývat orgány městské samosprávy s cílem najít řešení, které by bylo přijatelné jak pro město, tak vlastníky nemovitostí, kterým byl v důsledku provedení rekonstrukce náměstí podstatně zhoršen vjezd do nemovitostí.

Jsme tedy nyní v očekávání omluvy od zástupců města a konstruktivního návrhu na nápravu celé věci, neboť dopis z úřadu ombudsmana obdržel i pan starosta.

Protože má údajně dojít k akci „revitalizace Pražské ulice“, dovoluji si varovat všechny vlastníky tamních nemovitostí, čtěte úřední desku na náměstí, nezapomeňte, že má dvě strany, pečlivě si prostudujte plány, aby náhle nebylo pozdě. Jen tak předejdete vzniku problémů. O jejich závažnosti se můžete přesvědčit procházkou po náměstí v části proti radnici. Město samotné vás varovat nebude, není to soused, kterého by nám mohl někdo závidět.

JUDr. Monika Nejedlá

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.