Město očima nezávislého člověka

VĚŘTE – NEVĚŘTE

27.02.2014 16:22

Na brandýském zámku proběhlo 26.2.2014 veřejné zasedání zastupitelstva města s jediným bodem programu a to těžba písku (a následná zavážka) na pozemku U Jatek. Problematika vlekoucí se mnoho měsíců. Při pohledu na skladbu účastníků bylo zřejmé, kam bude jednání směřovat.

Opět zaznělo, že nebylo řádně naplněno rozhodnutí zastupitelstva  (jako nejvyššího orgánu města), že nějaký úředník, věřte-nevěřte, nikomu nic nepředal. Zajímavé, že se v tomto vážném případu, nikdo na korespondenci neptal. Podstatné je, že čas z prodlení pracoval a pracuje proti městu!

Rozesmutněly mne některé odpovědi pana starosty. Předpokládám a věřím, že většina občanů, by v případě, že je jim svěřen cizí majetek a budou pověřeni řešením dané problematiky, tak ve věcech smluvních budou jednat s účastníkem smlouvy. Smluvním partnerem města v této kauze je firma Tapas Borek (ing. Bouček).  Věřte – nevěřte, ale starosta ani rada města, o tomto, řadu měsíců se táhnoucím problému, se smluvním partnerem vůbec nejednala. Je možné, že by se firma zachovala ke svým spoluobčanům slušně a od své žádosti o těžbu odstoupila.

V případě, že rada města nejedná, nelze také očekávat příznivý výsledek!

Vrcholem zasedání bylo vystoupení místostarostky Mgr. Novákové, která, věřte – nevěřte nedůstojným způsobem napadla občany, kteří vystoupili v diskuzi. Opět předložila svou vizitku a tím i částečně vizitku TOP 09 a jejich voličů.

Třikrát jsem se hlásil o slovo. Pan starosta mne jaksi vždy přehlédl. Nejsem člen vlády, senátor ani zástupce kraje, kterým musí být slovo uděleno. Chtěl jsem poprosit zastupitele, aby se vyvarovali chování paní místostarostky. Aby si vzpomněli na svůj složený slib, kde mimo jiné slibují ….na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů……

Chtěl jsem poprosit i firmu Tapas Borek, které tam určitě měla svého utajeného zástupce, aby vyhověla přání občanů a od smlouvy odstoupila (v této lokalitě). Určitě by to majitele nezahnalo do bídy, ale prokázalo, že mají rádi své město.

Diskuze ukázala, že nejvíce se dané problematice věnoval místostarosta ing. Nekvasil.

F. Štecha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.