Město očima nezávislého člověka

Veškeré informace mám ověřené pokaždé

28.09.2012 11:51

Novinařinu dělám řadu let. Na rozdíl od mnoha jiných, převážně mladých novinářů, si informace vždy prověřuji. Pokud nemám k dispozici listinné důkazy či nejsem osobně přítomen na různých akcích, o kterých píši, zprostředkované informace si prověřuji z více zdrojů, nejlépe různých.

Na webových stránkách MO ČSSD Brandýs nad Labem – Stará Boleslav II se objevilo, že se tato organizace distancuje od mé informace, že Bohumil Javůrek vystoupil ze strany pro neshody s členy této organizace. Pisatelé, a pod tímto sdělením byl podepsán předseda MO ČSSD II Veselý a místopředseda Braborec, uvedli, že důvody byly jiné, ale že jsou prý tajné a čekají na oficiální vyjádření Javůrka.

Zřejmě můj článek o vystoupení Javůrka z ČSSD nečetli buď dost pozorně nebo neporozuměli psanému textu. Několikrát jsem upozorňoval, že jsem nemohl být zasedání zastupitelstva ze zdravotních důvodů přítomen, a proto je má informace pouze zprostředkovaná. A právě slovo „zprostředkovaná“ je nejdůležitější.

O důvodech vystoupení Bohumila Javůrka z ČSSD jsem byl informován ze dvou, opakuji, ze dvou nejdůvěryhodnějších zdrojů, které jsem měl k dispozici. Navíc jsem si ověřil prohlášení Bohumila Javůrka o důvodech vystoupení i u dalšího člena zastupitelstva a tato informace mi byla potvrzena i jím. Takže jsem měl k dispozici tři nezávislé zdroje, které se shodovaly.

Co by pánové Veselý a Braborec chtěli ještě více? Kdybych mohl na zasedání být, ohradil bych se proti jejich nařčení daleko důrazněji, to mi věřte. A umím to! V mém článku jsem též uvedl, pro pány Veselého a Braborce zdůrazňuji, že to bylo na konci článku, že vystoupení Bohumila Javůrka z ČSSD  by mohlo výrazně přispět k ukončení schizofrenní situace, že v jednom městě jsou  dvě organizace stejné strany a mohlo by vést k opětovnému spojení obou místních organizací.

Byl to totiž právě Bohumil Javůrek, který spolu se svými příznivci místní organizaci opustil. A také to bylo zásluhou neshod s ostatními členy. A právě odchod Javůrka ze strany by mohl být oním spouštěcím mechanizmem vedoucím k opětovnému spojení, neboť on byl faktickou příčinou roztržky.

I nadále, i přes zveřejnění textu na webových stránkách MO II, se domnívám, že sloučení obou organizací je více než potřebné. Dokonce se domnívám, že je nutné. Budu však při jednáních, pokud jim budu přítomen, velice obezřetný při projednávání podmínek a způsobu sloučení, pokud o  něj ČSSD II bude mít vůbec zájem. A důvod mé obezřetnosti? Právě onen článek na webových stránkách.

Mám na svých novinách mou mailovou adresu. Kdyby oba pánové chtěli být tak nestranní a objektivní, jak se tváří, mohli se mě na mém mailu zeptat, kde a od koho jsem informaci získal a nemuseli dehonestovat, nepravdivě a před veřejností, mou objektivitu a prozdrojování informací.  Tímto způsobem se lidé, kteří by se opravdu chtěli spojit s druhou organizací chovat neměli.

Tento článek by nevznikl, kdyby se různé rozdílné názory projednaly nejdříve uvnitř strany.

Nikdy jsem před nikým, a to po celý život, neutíkal , ale ani se nepoddal. Nikdy jsem střety nevyvolával, ale ani před nimi, když jsem byl napaden, neutíkal. A nebudu to dělat ani nyní.

Závěrem: Má informace byla ověřená, prozdrojovaná u tří na sobě nezávislých zdrojů, takže byla pravdivá.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.