Město očima nezávislého člověka

Vítěz soutěže byl znám předem

15.02.2014 11:38

Rada města před časem vypsala nadlimitní zakázku na akci „Správa nemovitostí bytového a nebytového fondu města.“ Již v době, kdy byla tato veřejná soutěž vypsána, jsem uvedl, že vítěz soutěže je znám, že se jím opět stane společnost Tommi Holding, která správu nemovitostí pro město vykonává již řadu let.

Tehdy jsem psal, že dle všeobecně rozšířeného zvyku v našich zemích, se zadávací podmínky stanovují přímo na tělo vybrané firmě a nikdo další prostě nemá šanci uspět. Tvrdil jsem, že stoprocentně tato firma v soutěži vyhraje. Nemýlil jsem se, podobně jako u několika dalších výběrových řízení, kdy situace znalý člověk ví, že celá soutěž je pouze divadélko kvůli naplnění špatného zákona. Příště to bude firma AVE CZ., která zvítězí v soutěži na sběr a nakládání s odpady. Pamatujte si to.

Nyní se v zápisu z jednání rady města ze dne 5. 2. 2014 objevilo, že hodnotící komise už výběr firem do soutěže na správce městských nemovitostí provedla. Do soutěže se přihlásilo celkem pět firem. Byly to: Bytasen spol. s. r. o. z Brna, předem známý vítěz soutěže Tommi Holding spol. s. r. o. z Prahy 9, Plzeňské služby s.r.o. z Plzně, Centra a.s. z Prahy 5 a Dospra spol. s. r.o. z Chomutova.

Ze všech uchazečů nebyl nikdo ze soutěže vyloučen, všichni splnili určené zadávací podmínky soutěže. Hodnotící komise se sešla celkem pětkrát a na poslední, páté schůzce vydala své rozhodnutí a doporučení radě města. Samozřejmě doporučila Tommi Holding. Ta městu nabídla, že bude správu fondu města provádět za cenu 83 Kč bez DPH za jeden byt a měsíc.

Kolik nabízely ostatní firmy se v zápisu neobjevilo. Příznačné! Pouze se tam objevila obligátní, ale veřejnosti nicneříkající věta, a sice ta, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek je neveřejnou součástí originálu zápisu. Dále se tam pak uvádí, že rada města s doporučením komise (jak jinak, že?) souhlasí, doporučeného vítěze potvrdila a pověřila starostu města podepsat s touto společností smlouvu. Rada města též potvrdila, že veřejná soutěž proběhla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a pověřila starostu města, aby celou soutěž ukončil.

Zajímavé je, že o této nadlimitní, to znamená finančně velice náročné akci, rozhodli pouze čtyři lidé, radní, kteří byli jednání rady města účastni. Kdo byli oni tři chybějící radní, zápis, jako obvykle, neuváděl, aby se veřejnost nedozvěděla, jakým způsobem k výkonu funkce přistupují. Nikde se též neobjevilo, na jak dlouho se smlouva podepíše ani se nikde neobjevila celková suma, kterou firma z městského rozpočtu po dobu platnosti smlouvy obdrží, tedy záležitost, která by veřejnost nadmíru zajímala. Rada města stále mlčí, jak tajemný hrad v Karpatech.

A posuďte ten rozdíl k přístupu k veřejnosti, na příkladu Semil či Černošic, ale i mnoha dalších měst a obcí v republice. Ty totiž na svých stránkách nejenže uvádějí veřejnou soutěž on line, ale zveřejňují v plném znění i texty veškerých smluv, které město podepisuje, zveřejňují předem veškeré zadávací podmínky veřejných soutěží, aby veřejnost, tedy ti, kdož to vše z daní platí, věděli, jak s jejich penězi obec nakládá.

A tak by to mělo být i u nás. Jenomže v městech a obcích, kde opravdu funguje naprosto otevřená radnice, což by mělo být v demokratickém státu samozřejmostí, na vedoucích místech sedí opravdoví demokraté a nikoliv šafáři a potentáti, či spíše feudálové, kteří se s lidem poddaným nehodlají vůbec bavit, jako tomu je u nás. Pro nás je podobný způsob jednání radnice hudbou budoucnosti a za působení této koalice, rady města a statutárních zástupců města, žádné pozitivní změny směrem k občanům čekat nemůžeme.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.