Město očima nezávislého člověka

Vize krize nebo krize vize?

23.04.2013 10:41

Zástupkyně KHK (snad Krajské hospodářské komory?) Taťána Veselá požádala, prostřednictvím odboru kultury a cestovního ruchu, radu města o možnost uspořádání besedy s Tomášem Sedláčkem na téma „Evropa: krize vize nebo vize krize?“ Tato beseda by se měla konat dne 28.5.2013 od 11 hodin v divadelním sále brandýského zámku.

Zástupkyně KHK Veselá dále požádala radu města o souhlas s použitím znaku města na pozvánce na besedu a rovněž prezentaci besedy na stránkách městské tiskoviny, kde by mělo být vyhrazeno pravidelné místo pro aktuální informace pro podnikatele ve městě i pro občany a kde by kromě akcí KHK byli představováni i noví členové KHK z řad místních podnikatelů.

Rada města souhlasila se všemi požadavky zástupkyně KHK a rozhodla, že se beseda v udaném termínu v divadelním sále brandýského zámku uskuteční.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.