Město očima nezávislého člověka

Vodné a stočné podražilo. A bude hůř!

12.02.2013 11:44

Na pondělním veřejném zasedání zastupitelů se projednávalo navržené zvýšení vodného a stočného. Je to obehraná písnička, cena se zvyšuje se železnou pravidelností každý rok. A jako každý rok jsem navrhoval ponechat cenu v loňské výši. A jako každý rok jsem neuspěl. Koalice, dvanáctičlenná koalice zvedla ruku jako pimprlátka na drátku.

A tak se občanům města zvýší cena vodného a stočného na 71,42 Kč. Přičemž je cena vodného stanovena na částku 35,19 a stočného na částku 36,23 Kč. Všechny ceny jsou s DPH. A proč že je stočné vyšší? Je to ze dvou důvodů. Ten první je, že lidé musejí uhradit náklady na  revitalizaci čistírny odpadních vod a druhým důvodem je velké množství domů ve městě, které mají vlastní studnu a tudíž za vodu neplatí. A město a firma  by přicházely o peníze. Přičemž je u stočného bez existence vodoměru stanoveno směrným číslem a mnoho, převážně starších, obyvatel města tolik vody do kanalizace ani nevypustí, ale platit musí.

Firma, správce VaK, Stavokomplet přitom čerpala vloni 750 tisíc kubíků z městských vrtů Na Praporci a u Motorletu a z Káraného nakoupilo 450 tisíc kubíků vody. Lidé však začali drahou vodou šetřit, vloni byl výpadek čerpání vody ve výši 5 %, a tak se muselo zdražit, aby firma a město nepřicházely o zisky. Pro letošní rok je předpokládán další pokles odběru vody, takže se z Káraného odebere pouze 360 tisíc kubíků vody.

Například Čelákovice, které berou vodu stoprocentně z Káraného, mají cenu jen o halíře vyšší, takže v přepočtu mají naprosto stejnou cenu, jako naše město. Není to podivné?

A kdože se to zasloužil o to, že se lidem opět vodné a stočné zvýšilo? Byli to tito zastupitelé: Dašek – radní sám za sebe, Procházka – o něm platí totéž, Moravcová – TOP 09,

Písačka – TOP 09, Nováková – TOP 09, Nekvasil – TOP 09, Přenosil – ODS,

Štíbrová – ODS, Osuská – ODS, Vávra – ODS. Vokurka – vystoupil z ODS, Emr – ODS.

Opozičních zastupitelů bylo přítomno pouze šest a všichni hlasovali pro můj návrh a proti návrhu koalice. Tak, jak je složená koalice, odhlasuje si vše, co si zamane. Přesně jak prohlásil Stanislav Huml: „My jsme tady jen jako křoví.“

Jenomže zákon o vodách určuje, že firmy musejí platit i za dešťovou vodu, která teče z jejich objektů do kanalizace., soukromé osoby naštěstí nikoliv. Čím větší firma, tím více platí. Majitelé firem sídlících v bývalé továrně BSS však platit nechtějí a hodlají si vybudovat retenční nádrže, do kterých by dešťovou vodu zachycovali.  Pak by se mohla použít jako voda užitková, a to by bylo další ušetření peněz za čerpání vody z vodovodu. Pokud to udělají, nebudou musit firmě a městu ony zákonné poplatky hradit a příjem města z kanalizace a vodovodu by se snížil za rok zhruba o milion korun.

A co by to znamenalo? Jak je zvykem tohoto vedení města a koalice, vodné a stočné by se muselo skokově zvýšit, aby se zachovaly zisky. Firmy v BSS ušetří, zato výpadek jejich plateb za dešťovou a pitnou vodu zaplatí zase jenom občané města. Obávám se, že to dopadne právě tak, jak jsem popsal.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.