Město očima nezávislého člověka

Vojáci obdrželi praporní stuhu od města

20.11.2012 12:41

Místostarosta Jiří Nekvasil informoval radu města, že město dlouhodobě spolupracuje

s 26. brigádou velení, řízení a průzkumu, která plní úkoly ostrahy vzdušného prostoru v rámci systému NATO.

Bylo navrženo, aby rada města ocenila kvalitní plnění úkolů této brigády a úspěšnou, vzájemně výhodnou, spolupráci mezi městem a brigádou udělením praporní stuhy města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Rada města toto ocenění schválila a pověřila starostu Ondřeje Přenosila předáním stuhy při slavnostním nástupu ke Dni válečných veteránů dne 11. listopadu. Tohoto slavnostního nástupu se starosta města zúčastnil a stuha byla 26. brigádě VRPz udělena.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.