Město očima nezávislého člověka

Volných bytů ve městě přibývá, zájem je však malý

12.05.2013 11:08

Po ukončení regulace nájemného se městské byty pro nájemníky podstatně zdražily a přibývá lidí, kteří se dostali do tíživé finanční situace a nejsou schopni nájemné včetně velmi vysokých úhrad za energie a ostatní média hradit. Musejí proto byty opustit a najít si jiné bydlení.

Bytová komise rady města projednala dne 8.4. záměr zveřejnit pronájmy volných bytů a rada města její doporučení akceptovala. Jedná se o několik volných bytů v majetku města.

První z volných bytů se nachází v ulici F. X. Procházky čp 42 v Brandýse o velikosti 2 + 1 o výměře 80,3 m2 včetně sklepa. Na bytu nevázne žádný dluh na nájemném, zato je zařízení bytu zastaralé. Proto je radou města, na návrh realitní kanceláře stanovené nájemné až příliš vysoké. Jedná se o 10.000 Kč za měsíc, což znamená, že cena za 1 m2 činí 124,53 Kč. K tomuto nájemného je ovšem nutné přičíst opět veškeré úhrady za média. Byt je, dle rady města, určen pro samoživitele či samoživitelky s minimálně jedním dítětem ve vlastní péči nebo o rodinu s minimálně jedním malým dítětem.

Dalším nabízeným bytem je byt v domu s čp. 971 v Brandýse. Jedná se o byt 1 + 1 o výměře 37,15 m2 Na tomto bytu vázne dluh na nájemném ve výši 43.620 Kč. Zařízení bytu je též zastaralé, a proto je stanovené nájemné ve výši 6.000 Kč mimo dalších poplatků poměrně vysoké. Tento byt je určen každému, kdo o něj projeví zájem.

Volný byt je i ve Staré Boleslavi, v domu s čp. 109. Jde o byt 2 + 1 o výměře 68,5 m2. Žádný dluh na něm nevázne a byt je nově opravený. Rada města požaduje nájemné ve výši 9.000 Kč, což činí 131,39 Kč za 1 m2. Byt je nabízen do pronájmu rodinám s malým dítětem či jednomu z rodičů s minimálně jedním dítětem ve vlastní péči.

Záměr o pronájmech volných bytů by měl být zveřejněn nejpozději do 20.5.2013. Zdali bude o byty, i s takto vysokými nájmy, zájem, se teprve uvidí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.