Město očima nezávislého člověka

Vstupujeme do dalšího svazku měst

03.12.2013 10:21

V radě města prošel záměr o jediný hlas

Místostarostka Nina Nováková seznámila radu města o možnosti meziobecní spolupráce v rámci svého správního obvodu, komunikace s představiteli územních samosprávních celků v územním obvodu a společně s novým svazem obcí a měst vytvářet vhodné podmínky pro realizaci myšlenky vzájemné spolupráce. Jedná se především o oblast školství a předškolní vzdělávání, o oblast odpadového hospodářství, sociálních služeb, o oblast rozvoje aglomerace a další oblasti si město může zvolit.

Činnosti související s naplněním účelu projektu a s plněním stanovených cílů bude vykonávat realizační tým ve složení : koordinátor, analytik a asistent a ve druhé fázi též přibude tématický expert. Kdo bude do těchto funkcí jmenován se zatím neví, nebylo to v zápisu uvedeno.

Pro pracovníky realizačního týmu je ORP (nevím, co tato zkratka znamená, neboť nebyla vysvětlena) povinna zajistit pracovní prostor (dle mého názoru se jedná o další kanceláře) včetně přiměřeného technického vybavení. (To by mělo znamenat další drahou výpočetní techniku).  Finanční příspěvek Svazu je poskytován, uvádí se ve zprávě Novákové, až do částky 2.681.206 Kč, která odpovídá předpokládaným nákladům smluvního partnera na platy zaměstnanců působících v realizačním týmu.

Trvání vzájemné spolupráce je ode dne podepsání smlouvy do 30. června 2015. Smlouva se zaměstnanci tvořícími realizační tým: pracovní poměr se sjedná na dobu určitou, v závislosti na podepsání smlouvy, vždy však do 31. 5. 2015.

Rada města souhlasila se vstupem města do projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností a zároveň pověřila místostarostku Novákovou, aby zastupovala v tomto svazku město. Rada města zároveň uložila starostovi Přenosilovi, aby podepsal smlouvu.

Tak zní zápis z jednání rady města. O tom, že se s největší pravděpodobností opět jedná o tunel na obecní či státní rozpočty, svědčí i poměr hlasování radních. Pro tento návrh hlasovali čtyři radní, zbývající tři se hlasování zdrželi. Bohužel tato rada města ani v jediném případě neoznámila jmenovitě hlasování, a tak nevíme, kdo pro tento, dle mého názoru tunel, hlasoval a kdo se zdržel. Další zvyklostí, či spíše zbabělostí radních, je fakt, že ani v jediném případě za celé volební období, nebyl ani jediný radní proti nějakému návrhu. Pokud s ním nesouhlasil, pouze se hlasování zdržel.

Celý tento projekt mi připadá naprosto zbytečný a domnívám se, že byl vytvořen s jediným účelem, připravit pro vyvolené další celkem příjemný zdroj peněz ze státních, potažmo obecních rozpočtů. Tedy z peněz nás všech, daňových poplatníků. Buď se totiž budou muset zúčastněné obce podílet určitými poplatky, aby se získalo více než dva a půl milionu korun, nebo půjde o státní dotaci, což je ve své podstatě totéž.

V celém zápisu z jednání o tomto problému nebylo ani zmínky o tom, kolik bude celý tento nesmyslný, a znovu opakuji slovo tunel, město stát. Návrh předložila místostarostka Nina Nováková, a ta je také nominována jako zástupkyně města v této pofiderní kumpanii. A já se ptám, bude s ní podepsána pracovní smlouva jako s členkou realizačního týmu či nikoliv? O tom se prostě nedočteme. Nikde není nic uvedeno.

A další otázka. Jak bude Nováková práci v tomto spolku vykonávat? Kde na to vezme čas? Byla přece zvolena za TOP 09 do poslanecké sněmovny, je místostarostkou města a zatím jsem se nikde nedoslechl, ale ani nedočetl, že by se vzdala místa zástupkyně ředitelky gymnázia. To bude pracovat šestadvacet hodin denně?

Celý tento projekt mi jaksi smrdí. Naprosto nechápu, proč zákon o obcích i na takové záležitosti nemyslel a nepodmínil vstupy měst a obcí do podobných, peníze žeroucích společností, většinovým souhlasem zastupitelstva? V tomto případě rozhodli čtyři lidé, zřejmě včetně samotné navrhovatelky, o celém městě. Budu apelovat na poslance Stanislava Humla, aby se pokusil ve sněmovně tento zákon o obcích novelizovat tak, aby plně odpovídal demokratickým podmínkám a zrušil tak ohromné pravomoci několika radním.

Domnívám se totiž, že právě podobné projekty, a že jich je u nás tolik, že ani nevíme přesné číslo, ale ani kolik peněz sežerou, nás jako stát uvrhují do stále větší zadluženosti.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.