Město očima nezávislého člověka

Výběr mobilního operátora za dva a čtvrt milionu se rozbíhá

15.04.2014 19:03

Rada města, na svém zasedání dne 2. 4. 2014, schválila návrh zadávacích podmínek na výběrové otevřené řízení pro poskytování mobilních telekomunikačních služeb. Podle předpokladu a propočtů radnice se jedná o zakázku s předpokládanou cenou ve výši 2.200.000 Kč bez DPH a vítězný operátor bude mít smlouvu s městem na dobu čtyř let (BN již podrobně informovaly).

Na základě schválené veřejné otevřené zakázky radou města dne 18. 9. 2013 v otevřeném řízení byla podepsána, tehdy ještě mandátní smlouva, na administrátora soutěže. Jako obvykle se jím stala společnost S.I.K. s.r.o. Jana Hárovníka. A právě on radě města předložil znění zadávacích podmínek, které ovšem z pochopitelných důvodů nemohly být zveřejněny, a těmito podmínkami se budou muset uchazeči řídit.

Otevřené výběrové řízení, což znamená, že se soutěže může zúčastnit každá firma, která má na tuto činnost platná povolení, je již v běhu a radou města byl stanoven termín, do kterého mohou uchazeči nabídky posílat. Jedná se o datum 29. 4. 2014 do 13 hodin, a právě v toto datum a hodině se začnou otevírat obálky s nabídkami firem.

Do komise byli jmenováni: Ondřej Přenosil, Irena Tučková, Ivo Janák, Petr Braný a Otakar Kovanda. Byli jmenováni i náhradníci. Po vyhodnocení nabídek komise určí vítěze, přičemž hlavním hodnotícím kritériem bude opět cena a oznámí jej na nejbližším zasedání rady města.

Jedná se, podobně jako u komunálního odpadu či správce bytového fondu města, o smlouvu přesahující volební mandát. Navíc se jedná nyní pouze o půl roku. Rada města si může podepsat, co chce a eventuální nové vedení se smlouvami už nebude moci dělat vůbec nic. Proto by bylo průhlednější a spravedlivější, aby se podobné smlouvy uzavíraly na začátku volebního období s platností do jeho konce, ale přiznávám, že by to bylo mnohem obtížnější a také pro některé osoby i méně výnosné.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.