Město očima nezávislého člověka

Výběrové řízení, kde vítěz byl znám předem

03.09.2014 18:33

Před dvěma lety podepsalo vedení města smlouvu o pronájmu parkovacích automatů na jejich provozování. Automaty však zůstaly ve vlastnictví společnosti a město jim za ně platilo poměrně vysoký nájem. Svůj zisk, ale také pokrytí tohoto nájmu, umořovalo penězi vybranými z automatů, které do nich museli naházet občané.

Parkovací automaty ve městě zřídila a provozovala společnost City Parking Group s.r.o. z Prahy 2. Smlouva mezi touto společností a městem zněla na zkušební provoz v délce dvou let a končila dnem 31. 8. 2014. Již v této původní smlouvě se uvádělo, že v případě, že se parkovací automaty ve městě osvědčí, bude smlouva s touto společností obnovena, právě z důvodu vlastnictví automatů.

Vzhledem ke znění platných zákonů však musela být vypsána veřejná soutěž na zakázku malého rozsahu a byly osloveny tři firmy. Kromě firmy, vlastnící automaty, byly ostatní dvě firmy pouze jako stafáž, zvítězit nemohly, neboť by se musely nainstalované automaty odstranit a instalovat nové, ve vlastnictví vítězné firmy. Je proto zcela zřejmé, že soutěž proběhla, ve stylu rčení vlk se nažral a koza zůstala celá. Hodnotící komise ve složení Jiří Nekvasil, Ladislav Antončík a Jaroslav Katuš, dne 11. 8. 2014 otevřela obálky a sdělili verdikt, který nemohl být jiný: Vítězem soutěže je City Parking Group s.r.o.

Parkovací automaty tak bude provozovat za nájem ve výši 1.772.412,84 Kč včetně 21 % DPH právě tato společnost, a to od data 1. 9. 2014 do data 31. 8. 2017. Podle místostarosty Nekvasila se výběr peněz z parkovacích automatů městu rentuje, to znamená, že by měl pokrýt nejen nájem a náklady na jejich provoz, ale přinášet městu i zisk.

Při prohlídce všech míst osazených parkovacími automaty však bylo zřejmé, že je lidé příliš nevyužívají, neboť všechna parkovací místa byla zčásti úplně prázdná, nebo zaplněná přibližně z poloviny. A tak jediným naprosto prokazatelným ukazatelem výsledků instalace parkovacích automatů jsou po dobu dvou let rapidně snížené tržby obchodníků, před jejichž provozovnami se za parkování musí platit. Ať už se jedná o drogerii a restauraci Slovanka ve Staré Boleslavi nebo o kavárnu La Badia v Brandýse, ale i dalších obchodů. I takto vypadá pomoc místním podnikatelům, kterou deklarovaly obě strany vládnoucí koalice ve městě, tedy ODS a TOP 09. Namísto pomoci, přišlo snížení zisků a fakticky ohrožená životnost.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.