Město očima nezávislého člověka

Výběrové řízení na kancelářské potřeby se pozdrželo

07.12.2013 14:07

Vedoucí organizačně správního oddělení vnitřní správy (jméno uvedeno nebylo) předložila radě města ke schválení zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na „Dodávky kancelářských a úklidových potřeb.“

Zároveň vedoucí požádala radu města o prodloužení termínu plnění úkolu rady města, neboť ještě musí předložit ke schválení zadávací dokumentaci na další akci, a to „Právní služby“. Anonymní vedoucí organizačně správního oddělení vnitřní správy požádala o prodloužení tohoto úkolu do 16. 12. 2013.

Rada města schválila zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodávky kancelářských a úklidových potřeb a souhlasila s prodloužením termínu dodání ke schválení zadávací dokumentace na výběrové řízení na Právní služby dle požadavku.

I při tomto, dalo by se říci nicneříkajícím hlasování rady města, došlo k tomu, že se jeden z radních hlasování zdržel. Že by již začalo i ve městě předvolební klání? Jenomže veřejnost se stejně nedozví, který z radních s tímto usnesením nesouhlasil, neboť není zvykem této rady města zveřejňovat hlasování po jménech.

Jenom doufám, že po volbách, které se budou konat příští podzim, bude složení rady města jiné a bude ke svým občanům daleko vstřícnější nežli toto uskupení.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.