Město očima nezávislého člověka

Výběrové řízení na Kočárovou bylo zrušeno

26.10.2012 11:38

Před nějakým časem rada města vypsala výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na zhotovitele díla Obnova zámecké kočárovny a byly obeslány firmy ze seznamu radnice.

Nyní Odbor územního rozvoje a památkové péče doporučil radě města toto výběrové řízení zrušit. Na svém, již třetím, jednání se totiž hodnotící komise jednomyslně usnesla, že by se soutěž měla zrušit. K tomuto názoru a doporučení radě města ji vedly chyby, nesrovnalosti a značné nedostatky ve výkazech výměrů v zadávací dokumentaci, čímž došlo k situaci, že zadavateli, tedy městu, byly předloženy jiné nabídkové ceny, než město hodlalo posuzovat.

Zároveň došlé nabídkové ceny neodpovídaly cenám, které by odpovídaly skutečnému plnění, tedy požadované práci. Nabídkové ceny tudíž neměly vůbec žádnou vypovídající hodnotu, a pokud by soutěž pokračovala s tímto chybným zadáním, musela by se podepisovat řada dodatků na mnoho víceprací.

Dle znění zákona o zadávání veřejných zakázek již v současné době nelze přikročit ke změně zadání, a tak hodnotící komise doporučila radě města celé řízení zrušit. Rada města s názorem komise souhlasila a celou soutěž zrušila. Musí se tak vypracovat nové zadání, ve kterém by již nebyly tak závažné chyby, aby mohlo výběrové řízení na obnovu kočárovny proběhnout v souladu se zákonem a nabídkové ceny skutečně odpovídaly předpokládanému rozsahu prací.

To ovšem znamená výrazné prodloužení doby rekonstrukce kočárovny, a tím pádem i dokončení rekonstrukce ulice vedoucí podél ní, bývalých garáží. Rada města již podepsala dodatek ke smlouvě s dodavatelem práce na rekonstrukci této ulice, kterým se termín definitivního ukončení rekonstrukce posunul až na konec příštího roku.

Teď jde o to, jak rychle proběhne nové výběrové řízení a zdali jeho vítěz stačí rekonstrukci kočárovny stihnout tak, aby bylo možné do prodlouženého termínu dodělat i ulici. Do té doby budou muset občané používat rozkopanou a nedodělanou ulici, pokud se budou chtít dostat k zámku nebo do Panské zahrady.

V zápisu z jednání rady města se neobjevilo ani slovo o tom, že by odpovědný pracovník, který připravoval zadání výběrového řízení na obnovu kočárovny a namastil do něho tolik chyb a závad, že muselo být zrušeno, byl jakkoliv za svou nekvalitní práci sankcionován.

Pokud lidé ve městě nedodrží jakoukoliv vyhlášku města, čeká je sankce, pokuta. Ale o tom, že by byl postižen úředník, který svou práci odflákl nebo na ní prostě nestačil, se buď nepíše, aby se to občan nedozvěděl, nebo se takový úředník vůbec netrestá.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.