Město očima nezávislého člověka

Vybraní uživatelé kanalizace budou pečlivěji sledováni

16.10.2013 11:50

Odbor životního prostředí brandýské radnice schválil dne 21.3.2012 Kanalizační řád stokové sítě města. Rada tento řád schválila dne 25.4.2012.

Nyní předložil místostarosta Nekvasil radě města návrh doplňku číslo jedna k tomuto řádu. Je zpracován jako nedílná součást Kanalizačního řádu stokové sítě a rozšiřuje původní ukazatele nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod. Podrobně je to uvedeno v kapitole G kanalizačního řádu a jedná se o skupinu pravidelně sledovaných odběratelů služby. Tato skupina je opět uveden v řádu, tentokrát pod odstavcem A, kapitoly J. kde je uvedena i četnost a rozsah kontroly těchto vyjmenovaných uživatelů a je to smluvně stanoveno mezi provozovatelem a uživatelem kanalizace města.

Rozšíření ukazatelů je stanoveno na základě doporučení vodoprávního orgánu, ale to, o který orgán se jedná, se v zápisu z jednání rady města nepíše. Veřejnost tudíž neví, zda se jedná o doporučení města, kraje či dokonce republikového orgánu.

Doplněk kanalizačního řádu rada města schválila, což znamená, že u vybraných uživatelů kanalizace bude docházet k důkladnějším kontrolám o přípustné míře znečištění odpadních vod vypouštěných od nich do kanalizace.

Vzhledem k tomu, že kanalizační řád není všeobecně znám ani mezi řadami zastupitelů, neboť praxe současné rady města už je taková, že informuje co nejméně a pokud by zastupitelé chtěli vědět o všem, museli by neustále radnici bombardovat dotazy a požadavky, jedná se s největší pravděpodobností o seznam průmyslových podniků u nichž dochází k největším problémům s vypouštěním škodlivých látek do kanalizace.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.