Město očima nezávislého člověka

Výherními automaty se bude zabývat speciální komise

05.06.2013 12:14

Problematika výherních hracích automatů na území města se řešila dlouho a vyústila přijetím Obecně platné vyhlášky města, která umístění a počet 31 automatů de facto legalizovala. Při přijímání této vyhlášky prohlásil místostarosta Nekvasil, že jejím nepřijetím by se umožnil vznik výherních, či spíše lidi okrádajících, automatů bez omezení. Měl pravdu. Prohlásil tehdy i to, že pokud by se změnila legislativa, není vyloučena novelizace nebo změna této vyhlášky. I v tom měl naprostou pravdu.

Tehdy opozice přednesla návrh, aby se novou vyhláškou výherní automaty na území města zcela zakázaly. Samozřejmě návrh hlasy koalice neprošel, a tak se vyhláška přijala. Nyní se však situace rapidně změnila. Ústavní soud vynesl rozsudek, že umístění a počet výherních hracích automatů je zcela v kompetenci měst a obcí a jejich zastupitelstev. Zároveň vyhlásil, že případné arbitráže by nešly za městy a obcemi, ale musely by se řešit s ministerstvem financí, které jediné vydávalo na provoz automatů licence.

Zároveň je nutné si uvědomit i fakt, že výherní hrací automaty jsou nezanedbatelným zdrojem příjmů města. To je též neoddiskutovatelný fakt. A právě s tímto faktem operovali majitelé automatů ve městě. Zároveň se při přijímání vyhlášky města hovořilo i o tom, že na některých, vyhláškou legalizovaných, místech, jsou automaty ne příliš vhodné. Například u škol.

Možná i proto na posledním jednání rady města navrhla místostarostka Nina Nováková vytvoření a složení pracovní odborné komise, která by se problematikou výherních hracích automatů měla zabývat.

 

Rada města tudíž jmenovala tuto komisi ve složení:

Za město – Miroslav Emr – radní

                  Nina Nováková – místostarostka

Za policii – Petr Rendl – ředitel MP

Za školní preventisty – A. Horvát

Za odbornou veřejnost – Martin Nekola

Za organizace Semiramis – jméno prý bude teprve upřesněno.

 

Vznik této komise je provázen podivnostmi. Za prvé, jak vyplývá z hlasování rady města, kde bylo složení komise odhlasováno všemi sedmi hlasy, oba členové této komise hlasovali i sami pro sebe, a to se přece nedělá. Další podivností, alespoň z mého hlediska, je jmenování do komise člena Semiramis. K této organizaci mám velmi negativní vztah. Znám totiž její praxi s drogově závislými, kdy se její členové vždy objeví v daném čase a místě, kde drogoví dealeři drogy prodávají. A kupujícím hned rozdávají zadarmo injekční stříkačky, to aby při své závislosti měli situaci zjednodušenou. Sám jsem kdysi v Čelákovicích u takové jedné drogové burzy byl přítomen. Domnívám se tudíž, že zástupci této organizace o závislosti na hracích automatech příliš nevědí.

Nejdůležitějším faktem při vzniku této komise bylo to, že do ní nebyl přizván, ale ani osloven, žádný zastupitel, který hlasoval pro všeobecný zákaz automatů ve městě, aby byla zachována naprostá objektivita komise. Ale taková už je v našem města zažitá praxe.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.