Město očima nezávislého člověka

Výklad zákonů podle brandýské radnice

21.08.2013 11:29

Součástí našeho právního řádu je i zákon číslo 106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím. Dle znění tohoto zákona se v bodu 3) doslova uvádí, a teď cituji zákon: Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně elektronicky rozsáhlých informací, postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. Tolik znění bodu 3) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

A co z tohoto bodu vyplývá? Pokud, ve znění tohoto zákona, občan radnici o nějakou informaci požádá, je radnice povinna mu ji nejen poskytnout, ale do 15 dnů od doručení žádosti, jak dotaz, tak i celou odpověď radnice zveřejnit na oficiálních stránkách města, které město musí mít též ze zákona.

A jak to v praxi brandýské radnice vypadá? Posuďte sami.

Jeden z občanů města vznesl dotaz přesně v intencích zmiňovaného zákona a dokonce se na tento zákon odkazoval. Dotaz vznesl dne 9.8.2013.

Měl dvě otázky:

1/ Kdo jmenovitě rozhoduje o tom, aby zdejší úřad zaměstnával důchodce?

2/ Kde jsou zveřejněny odpovědi v návaznosti na informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na portálu města?

A zde je, opět v plném znění, odpověď tajemnice MěÚ Ireny Tučkové:

Ad 1/ Všem zaměstnancům města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, kterým vznikl nárok na starobní důchod, vznikl tento nárok v době trvání jejich pracovního poměru uzavřeného na dobu neurčitou. Žádný z těchto zaměstnanců nebyl přijat do pracovního poměru v době, kdy již starobní důchod pobíral. Vznik nároku na starobní důchod není dle platné právní úpravy důvodem k ukončení pracovního poměru.

Ad/2/ Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ukládá v paragrafu 18 povinnost každému povinnému subjektu vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytnutí informací dle tohoto zákona a dále stanovuje, co musí výroční zpráva obsahovat. Na portálu města jsou výroční zprávy umístěny pod odkazem povinně zveřejňované informace, který je na základním menu portálu.

JUDr. Irena Tučková

Tajemnice MěÚ

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Jenomže tajemnice MěÚ se buď mýlí nebo poskytuje záměrně zkreslený výklad tohoto zákona. Cituje totiž paragraf týkající se výročních zpráv, kde musí město uvést souhrn všech dotazů a odpovědí za kalendářní rok.

Záměrně zcela opomíjí bod číslo 3), který je v tomto zákonu zcela jasně vymezen tak, jak je uvedeno v záhlaví článku. Nevím, zda toto učinila z neznalosti či úmyslně, ale citovala naprosto odlišný paragraf, který se merita věci vůbec netýkal.

Dokonce existuje precedent a výnos Nejvyššího správního soudu. Před časem naprosto stejnou záležitost řešil tehdejší opoziční zastupitel Čelákovic, kdy mu vedení města, pod taktovkou starosty Bohumila Klicpery, naprosto stejně odmítalo poskytnout odpovědi na dotazy, a pokud už je město poskytlo, na městských stránkách se neobjevilo. Opoziční zastupitel to hnal až ke správnímu soudu a výsledek? Soud dal za pravdu onomu zastupiteli a městu přikázal, že musí dodržovat zmiňovaný bod č 3) a otázky i s odpověďmi zveřejnit do 15 dnů na svých stránkách. A městu nezbývalo nic jiného nežli poslechnout.

Pokud by někdo výrok tajemnice MěÚ, kterým zcela pominula bod č. 3), napadl u soudu, uspěl by stejně, jako již před lety v Čelákovicích. Ovšem, stojí to peníze, čas a námahu. Nevím, kdo ze současných zastupitelů města, ale i občanů, kteří se o dění ve městě zajímají, mají dostatek peněz a času, aby mohli tuto záležitost hnát k soudu.

Bohužel já to nejsem, jako starobní důchodce s lety nevalorizovaným důchodem si to dovolit nemohu, ale pokud se situace po příštích komunálních volbách vyvine tak, že radnici obsadí slušní lidé, budu na dodržování tohoto zákona tvrdě apelovat. A nejen na dodržování tohoto zákona, ale i na opravdu otevřenou radnici, která bude své občany informovat skutečně naprosto o všem, co nezakazuje vysloveně zákon, a to jsou jen otázky bezpečnosti státu. Budu tvrdě trvat na tom, aby neexistovaly utajované, zkreslené či polovičaté informace, protože celý život prosazuji názor, že občané na tyto informace mají právo, vždyť si vlastně vedení města platí.

Věřím, že se nám to společně podaří.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.