Město očima nezávislého člověka

Vyloučený člen komise poskytl městu finanční dar

20.03.2013 10:06

V závěru loňského roku byl radou města, na návrh místostarosty Jiřího Nekvasila, odvolán z dopravní komise Jaroslav Peldřimovský, nominovaný ČSSD.

Jako důvod byl tehdy místostarostou Nekvasilem uveden fakt, že jeho odvolání navrhla samotná dopravní komise na základě nečinnosti. Pravdou ovšem je, že dopravní komise rady města od počátku tohoto volebního období, kdy byla komise ustanovena, proti činnosti Jaroslava Peldřimovského nikdy nevznesla jedinou námitku a jeho odvolání z komise ani nikdy neprojednávala.

Jaroslav Peldřimovský často kritizoval postup prací při rekonstrukci autobusového nádraží ve Staré Boleslavi a několikrát veřejně upozornil na to, že se občanům ze strany vedení města, tedy místostarosty Nekvasila, nesděluje pravda. Něco jiného se uvádělo v radniční tiskovině a něco jiného se na staveništi a kolem něj dělo.

Návrh na odvolání z komise navrhl právě místostarosta Nekvasil a jeho návrhu rada města vyhověla. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsem se proto místostarosty Nekvasila zeptal, po uvedení faktu, že komise o odvolání  jakéhokoliv člena nikdy nejednala, zda odvolání

J. Peldřimovského z komise nesouvisí i s jeho kritikou místostarosty. Odpověď tehdy zněla. Ano, i proto.“

Odvolaný člen dopravní komise se poté  rozhodl, že veškeré finanční náhrady, které od města získal za dobu působení v dopravní komisi, věnuje jako dar městu za účelem zvýšení dopravní bezpečnosti ve městě. Jedná se o částku 5.100 Kč, tolik činila odměna.

Rada města uvedla, že dar přijímá a bude věnován na zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce v ulici Boleslavská u firmy Kerabo. Náklady na tuto akci budou přibližně 100.000 Kč a realizace by měla být uskutečněna ještě letos.

Rada  města zároveň uložila vedoucímu odboru ÚRPP Havlíčkovi předložit starostovi k podpisu darovací smlouvu s Jaroslavem Peldřimovským, což se 15.3. stalo. Zároveň rada města dárci poděkovala.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.