Město očima nezávislého člověka

Vymontované sedačky z kina se prodají

26.08.2013 12:36

V roce 2009 byla provedena na náklady města rekonstrukce brandýského kina. Jelikož je kino majetkem města, je samozřejmé, že tuto rekonstrukci muselo město též zaplatit. Při této příležitosti bylo z hlediště kina vymontováno a uskladněno třicet zcela funkčních sedaček.

Rada města v současné době obdržela žádost Radka Dvořáka, který by chtěl tyto sedačky od města zakoupit. Radě města nabídl za třicet kusů nepotřebných sedaček částku 3.000 Kč s tím, že si sedačky odveze na své náklady. Sedačky by chtěl namontovat do kavárny v centru Prahy.

Rada města rozhodla, že třicet sedaček Radku Dvořákovi za nabízenou cenu odprodá a uložila starostovi města předložit kupní smlouvu.

Cena za zcela funkční sedačky není příliš vysoká, ale vzhledem k tomu, že je město nepotřebuje, protože na ně nemá využití, je vcelku rozumné, že se jich chce zbavit. Jiná otázka by nastala, kdyby se později zjistilo, že někde sedačky chybí, jsou potřeba a musely by se kupovat nové. Samozřejmě, že za podstatně vyšší cenu. Zatím to však vypadá, že sedačky město již opravdu potřebovat nebude, a tak je jejich prodej pochopitelný.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.